Hoppa till innehåll
Sektioner
Meny

Teknik till hjälp för övervakning av beväringarnas fysiska ansträngning och återhämtning

Huvudstaben
25.11.2020 10.00
Pressmeddelande

Data över beväringarnas kondition och välbefinnande användes för att stödja utbildningen i ett pilotprojekt som genomfördes av Försvarsmakten, Suunto och TietoEVRY åren 2019–2020. Projektet var en del av Sitras IHAN-projekt.

Målsättningen för Försvarsmaktens, Suuntos och TietoEVRY:s projekt var att använda uppgifterna för att sporra de värnpliktiga att utveckla och upprätthålla konditionen både under värnplikten och i reserven. Projektet övervakade den totala påfrestningen och återhämtningen under beväringsutbildningen. Baserat på de observationer som inkommit kunde utbildningens påfrestningar och värnpliktigas återhämtning utbildningens rytm indelas på ett sådant sätt att den totala belastningen bättre stödde utvecklingen av värnpliktigas tillstånd.

I pilotprojektet tilldelades beväringarna Suuntos utrustning, från vilken biometriska data samlades in, såsom beväringarnas hjärtfrekvens, stress och stegdata, till en plattform som utvecklats av TietoEVRY. Dessa uppgifter användes för att ta hänsyn till beväringarnas totala ansträngning och återhämtning vid planerandet av utbildningen, och på så sätt skapa förutsättningar för utvecklandet av beväringarnas fysiska förmåga. Syftet med projektet var också att motivera värnpliktiga att ta hand om sin egen kondition genom att tillhandahålla lättanvända verktyg för att utveckla konditionen och övervaka sin egen återhämtning.

Pilotprojektet genomfördes vid Jägarbrigaden, i Rovaniemi och Sodankylä. Sammanlagt deltog 120 beväringar och deras utbildare i projektet. Information samlades in dygnet runt från beväringarna som frivilligt deltog i projektet, även under fritid och permission. De data som samlades in med hjälp av Suuntos enheter lagrades i TietoEVRY:s datapool och visualiserades med hjälp av TietoEVRY:s Intelligent Wellbeing -lösning. Dataskydd och datasäkerhet vid behandling av personuppgifter beaktades vid lagring och visualisering av personuppgifterna.  

”Försvarsmakten genomför flera teknikexperiment med anknytning till digitalisering, av vilka detta var ett. Vi fick lätt detaljerad information om beväringarnas utbildningsgruppers kondition, ansträngningsnivåer och återhämtning, som användes vid planeringen och genomförandet av utbildningen. Dessutom gav försöket beväringarna möjlighet att övervaka sin egen belastning i tjänsten, under fritiden i garnisonen och under permission, vilket var personligt inspirerande för beväringarna och motiverade dem att övervaka sin egen kondition”, konstaterar överste Antti Tunkkari, digitaliseringschef vid Försvarsmakten.

De värnpliktigas uthållighetskondition har minskat. Den nedåtgående trenden för mäns uthållighets- och muskelkondition framgår av den långtidsstatistik som publiceras av Försvarsmakten.

Under projektets gång befanns beväringarna ha självmant ha ökat sin rörlighet både i tjänsten och på fritiden. De flesta av beväringarna hade aldrig tidigare använt en liknande apparat, men de var motiverade att utföra mätningen enligt instruktionerna. Utbildarna inom försvarsmaktens personal använde också liknande utrustning under projektet för att få en god uppfattning om vad som kan mätas med apparaten, vilka uppgifter som kan samlas in och hur länge mätningen kan utföras inom batterikapaciteten vid krävande militära utbildningsförhållanden. Dessutom kunde utbildarna använda sina egna erfarenheter för att stödja beväringarna i användningen av apparaterna.

"Projektet som helhet var framgångsrikt och pedagogiskt. Det har varit fantastiskt att se hur uppgifterna gjorde det möjligt för oss att höja värnpliktigas aktivitetsnivåer och intresse för att ta hand om sig själva. Genom denna typ av utvecklingsarbete kan vi i bästa fall uppnå långsiktiga effekter på beväringarnas kondition och välbefinnande. Även den minsta förändring i befolkningens välbefinnande är viktig för samhället, och möjligheten att skapa databaserade verktyg för att utveckla samhällets välbefinnande är mycket värdefullt, säger Niina Siipola, Intelligent Wellbeing Area Product Owner på TietoEVRY.