Hoppa till innehåll

Reservisterna litar på Försvarsmakten

Utgivningsdatum 21.12.2022 14.00
Pressmeddelande

I resultaten från reservistundersökningarna 2022 syns läget i Europa – reservisternas vilja att försvara sitt land och personliga motivation har nått rekordnivåer.

I år utbildades cirka 30 000 reservister i repetitionsövningar och nästan 8 400 reservister i försvarsmaktens frivilliga övningar. Dessutom har cirka 17 000 reservister utbildats i Försvarsutbildningsföreningens nationella försvarskurser för att utveckla den militära förmågan.

Försvarsmakten ber reservisterna om respons på den utbildning de har fått och på frågor som gäller försvarsviljan genom en reservistundersökning. Undersökningen i sin nuvarande form har varit i bruk sedan 2017. I undersökningen svarar reservisterna på frågor på en skala från 1 till 5. Resultaten för 2022 är på den bästa nivån i historien i alla kategorier.

I undersökningarna bedömde reservisterna sin egen vilja och Försvarsmakten bland annat enligt följande:

-    försvarsviljen 4,7
-    personlig motivation 4,6
-    bedömning av reservistcheferna 4,6
-    bedömning av Försvarsmaktens utbildare 4,8
-    tillit till den egna truppen 4,4

Jämfört med föregående år ökade försvarsviljan, den personliga motivationen och tilliten till den egna truppen mest. Reservisterna gav den svagaste uppskattningen av sin egen fysiska förmåga (3,9), som ändå var högre än året innan.        

Ukrainakriget och ökat antal övningar ligger bakom     

Enligt resultaten från reservistundersökningarna är reservisterna starkt engagerade i det nationella försvaret och tror på sin egen förmåga att utföra sina uppgifter. Kriget i Ukraina, Natomedlemskapsprocessen jämte den ökade övningsverksamheten ligger bakom de goda resultaten. Den utvidgade utbildningen av det frivilliga försvaret med dess mångsidiga övningar har också haft en positiv inverkan på reservisternas motivation, säger överste Jukka Nurmi, inspektör för det frivilliga försvaret.    

Försvarsmakten bedömer utvecklingsbehoven för reservutbildningen på basis av enkäter. Utbildningen av reserven genomförs i sin helhet 2023 genom försvarsmaktens repetitionsövningar och frivilliga övningar, frivilligutbildning som tillhandahålls av Försvarsutbildningsföreningen och reservistorganisationerna samt varje reservists självständiga aktivitet. Det lönar sig att satsa på att utveckla sin egen funktionsförmåga, till exempel när man åker skidor, uppmuntrar Nurmi.      

Läs också: Beväringarnas vilja att försvara landet rekordhög – god respons från hemförlovade i slutenkäten

Uppdatering till pressmeddelandet 16.1.2023: Antalet personer som deltagit i repetitionsövningar och frivilliga försvarsutbildningar har klarlagts.

´