Hoppa till innehåll

Nytt elektroniskt system tas i bruk parallellt med smällpatroner

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 2.2.2023 12.45
Pressmeddelande
Kuvassa sotilas ampuu rynnäkkökiväärillä rakennuksessa

Försvarsmakten tar i bruk ett system som ersätter smällpatroner. Det nya systemet förbättrar möjligheterna att genomföra stridsutbildning, ökar säkerheten och minskar mängden bullerstörningar.

I det nya systemet fästs en anordning på vapnet och med hjälp av den produceras ljudet av skottet och mynningsflamman elektroniskt med hjälp av en högtalare och LED-ljus. Därmed behövs inga smällpatroner när man använder det här systemet. 

− I och med den här anskaffningen utökar vi utbildningsmöjligheterna i olika stridssituationer, konstaterar Huvudstabens utbildningschef, överste Kari Pietiläinen.

När vi använder systemet kan vi öva strid under sådana förhållanden där smällpatroner skulle kunna utgöra en säkerhetsrisk eller det inte är ändamålsenligt att använda dem. Användningen av smällpatroner begränsas av säkerhetsföreskrifter som bland annat gäller skott mot objekt på kort avstånd, skador som hylsorna orsakar på konstruktioner samt bullerstörningar. Säkerhetsföreskrifterna begränsar inte användningen av det nya systemet. Systemet som ersätter smällpatroner minskar avsevärt risken för hörselskador eftersom nivån på det ljud som systemet producerar är säker för hörseln. Antalet smällpatroner eller tillgången på dem påverkar inte stridsövningarna och eldverksamheten vid dem.

Efter montering och kalibrering fungerar vapnet för användaren på samma sätt som ett riktigt vapen med skarpa patroner eller smällpatroner, bortsett från hanteringen av patroner, konstaterar projektchef major Mika Kärsämä.

Systemet är kompatibelt med simulatorsystemet för dubbelsidig strid (KAS) som används vid Försvarsmakten. Genom anskaffningen kan vi trygga användningen av simulatorsystemet ifall inte tillräckligt med smällpatroner finns tillgängliga. Systemet som ersätter smällpatronerna kan dock även användas utan simulatorsystemet för dubbelsidig strid.

Försvarsmakten kommer att fortsätta använda smällpatroner i utbildningen. Utgående från de erfarenheter som vi får från användningen av det här systemet är det möjligt att vi kommer att använda fler ersättande anordningar i framtiden.

Systemet levereras av det israeliska företaget Bagira Systems Ltd och tillverkarens produktnamn för systemet är MAGNET Lite.
 

´