Hoppa till innehåll

Försöket med gemensam inkvartering inom Försvarsmakten utvidgas i början av 2022

Försvarsmakten
Utgivningsdatum 8.11.2021 14.00
Pressmeddelande
kuva jossa kaksi varusmiestä istuu tuvassa tuolilla (mies ja nainen)

Försöket med gemensam inkvartering fortsätter inom Försvarsmakten fram till slutet av 2022. Från och med årets början deltar alla truppförband inom Försvarsmakten som utbildar beväringar i försöket, förutom flygflottiljerna. Målet är att få information om hur gemensam inkvartering fungerar i truppförband av olika storlek på olika håll i Finland.

Under försöket inkvarteras manliga och kvinnliga beväringar som samtyckt till gemensam inkvartering i gemensamma inkvarteringsutrymmen.  

– Det är viktigt att fortsätta med försöket med gemensam inkvartering, eftersom vi vill få ytterligare observationer från alla försvarsgrenar och noggrant kartlägga utmaningarna med gemensamma stugor och verkningarna på tjänstgöringsmotivationen. Grunderna för försöket och de praktiska arrangemangen förblir desamma även i början av året, konstaterar socialchef Hannu Maijanen vid Huvudstaben. 

Försöket, som startats på initiativ av beväringarna, utvidgas även till Norra Karelens gränsbevakningssektion, som hör till Gränsbevakningsväsendet. Enligt socialchef Maijanen har både beväringarna och den avlönade personalen hittills upplevt försöket med gemensam inkvartering som positivt och lyckat. Försvarsmakten vill kontinuerligt utveckla beväringsutbildningen och främja beväringarnas jämlikhet. 

– Försöket med gemensam inkvartering har uppfyllt de mål som uppställts för det. Arrangemangen kring gemensam inkvartering har förbättrat i synnerhet gruppsammanhållningen, tjänstgöringens smidighet, informationsgången och effektiverat användningen av utrymmena. Beväringarna har upplevt att inkvarteringsarrangemangen har främjat även jämlikhet och likabehandling. 

Även i de övriga nordiska länderna har man fått goda erfarenheter av gemensam inkvartering.  

Försvarsmakten samlar in observationer om gemensam inkvartering fram till hösten 2022 och bedömer därefter om ett förslag om fortsatta åtgärder ska riktas till Försvarsministeriet. 

Fortfarande frivilligt att delta 

Det är frivilligt att delta i försöket med gemensam inkvartering, och förutsättningen är att alla som inkvarteras i samma stuga har gett sitt samtycke. Beväringarna har även rätt att ta tillbaka sitt samtycke när som helst.  

Truppförbanden ger anvisningar om gemensam inkvartering i det rekrytbrev som sänds innan tjänstgöringen inleds, och i vilket de kommande beväringarna tillfrågas om de är villiga att delta i försöket.   

De sociala utrymmena, såsom dusch- och wc-utrymmen, är separat även för de män och kvinnor som inkvarteras i gemensamma stugor. Försöket med gemensam inkvartering gäller endast inkvartering i kasen och föranleder inga förändringar i bivackarrangemangen under terrängövningar.  

Försöket har pågått sedan 2020   

Försöket med gemensam inkvartering inleddes 2020 inom Armén, på reservofficerskurs 256 i Markstridsskolan, samt i Kajanalands brigad och Karelska brigaden. Försöket utvidgades från och med början av 2021 till Kustbrigaden inom Marinen och Flygkrigsskolan inom Flygvapnet. 

Försvarsministeriet gav 18.2.2020 en förordning om ett tidsbundet försök med gemensam inkvartering. Försöket fortsätter fram till slutet av 2022 med stöd av en ny förordning som gavs 14.9.2021 (827/2021).   

Under terrängövningar och ombord på Marinens fartyg har gemensam inkvartering iakttagits alltsedan frivillig militärtjänst gör kvinnor blev möjlig. Försöket med gemensam inkvartering medför inga förändringar i detta avseende.