Hyppää sisältöön

Esikarsinta, I-vaihe

Hakijoiden esikarsinta tapahtuu sähköisten hakemusten tietojen perusteella. Valinnassa käytetään hyväksi kaikkia hakeutumisen yhteydessä annettuja tietoja ja liitteitä. Tästä syystä sähköisen hakulomakkeen huolellinen täyttäminen on tärkeää. Hakemus tulee täyttää rehellisesti, koska esimerkiksi merkitsemättä jätetty sairaus tulee ilmi myöhemmässä vaiheessa.

Koulutodistus pisteytetään ja kokonaispistemäärä ratkaisee hakijan jatkoon pääsyn koulutodistuksen osalta. Pisteytys suoritetaan sen todistuksen perusteella, joka tuottaa hakijalle parhaan yhteispistemäärän (lukion viimeisen luokan viimeisin kurssiote, lukion päättötodistus tai soveltuvan ammatillisen tutkinnon päättötodistus). Todistuksien arvosanoja ei pisteytetä ristiin.

Ylioppilaskirjoitukset on läpäistävä ennen kurssin alkua. Ylioppilastodistus tai ammatillinen tutkintotodistus tulee liittää hakemukseen tai toimittaa Ilmasotakoululle heti sen saatuaan.

Mikäli koulutus/tutkinto on suoritettu ulkomailla on hakemukseen liitettävä todistusjäljennös korkeakoulukelpoisuutta osoittavasta koulutuksesta.

Todistuksien pisteytys kurssivalinnoissa

Todistuksessa huomioon otettavat aineet

  1. Äidinkieli
  2. Matematiikka (lukion pitkä oppimäärä +2 pistettä)
  3. Englanti

Maksimipistemäärä on 17, kun taas esikarsinnan läpäisyyn vaadittava yhteispistemäärä vaihtelee vuosittain hakijoitten tason ja testeihin kutsuttavien kokonaismäärän mukaan. Numerot pisteytetään alla olevan taulukon mukaisesti:

Lukio/vast koulutus (arvosana)

10

9

8

7

6

5

4

Ammatillinen koulutus (arvosana)

 

 

3

 

2

1

 

Todistuspisteet

5

5

4

3

2

1

0


Kansainvälisten ylioppilastutkintojen arvosanojen rinnastaminen lukion arvosanoihin:

Suomalainen lukion todistuspisteet

IB-tutkintopisteet

Reifeprüfung pisteet

EB-tutkinto pisteet

10

7

15-13

10.00-9.00

9

6

12-10

8.95-8.00

8

5

9-8

7.95-7.00

7

4

7

6.95-6.00

6

3

6-5

5.95-5.00

5

2

4

4.95-4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

Arvosanat pyöristetään lähimpään kokonaislukuun ja pisteytetään edellä esitetyllä tavalla. Jos jokin arvosana puuttuu todistuksesta, merkitään sen arvoksi nolla. Viime kädessä Ilmasotakoulu voi ratkaista, täyttääkö hakija asetetut vaatimukset.

´