Hyppää sisältöön

Läntäjä lentämässä hävittäjää

Sotilaslentäjäksi

Koulutus lentoupseeriksi alkaa varusmiespalveluksessa ilmavoimien lentoreserviupseerikurssilla.

Lentoreserviupseerikurssille (LENTORUK) valitaan vuosittain 35–40 oppilasta. Kurssin aikana annetaan laaja ja perusteellinen ilmailuteorian opetus ja noin 35 tunnin lentokoulutus Vinka-alkeiskoulutuskoneella unohtamatta reserviupseerin varusmieskoulutusta.

Lentoreserviupseerikurssi järjestetään Ilmasotakoulussa Tikkakoskella ja se kestää 347 vuorokautta. Kurssilaiset astuvat palvelukseen heinäkuun saapumiserän yhteydessä. 

Kurssin jälkeen on mahdollisuus hakea opiskelijaksi kadettikurssin eri ohjaajaopintosuunnille ilmavoimiin, maavoimiin tai Rajavartiolaitokselle. Ohjaajaopintosuunnille valitaan vuosittain 10-18 henkeä. Kadettikurssi alkaa vuosittain syyskuun alussa. 

 

KOULUTUS JAKAANTUU VIITEEN KOULUTUSVAIHEESEEN

Alokasjakso (kuusi viikkoa):

  • Koulutetaan sotilaan perustiedot ja -taidot sekä suoritetaan sotilaan perustutkinto.

Koulutushaarajakso (kuusi viikkoa):

  • Koulutetaan ryhmänjohtamisen perusteet.
  • Opetetaan koulutushaarakohtaisina opintoina lentokoulutusteorioita ja pelastautumiskoulutuksen perusteita.

Aliupseerikurssi I-jakso (kuusi viikkoa):

  • Koulutetaan ryhmänjohtamisen perusteet.
  • Opetetaan koulutushaarakohtaisina opintoina lentokoulutusteorioita ja pelastautumiskoulutuksen perusteita.

Reserviupseerikurssivaihe (14 viikkoa):

  • Koulutetaan ryhmänjohtamisen perusteet.
  • Opetetaan koulutushaarakohtaisina opintoina lentokoulutusteorioita ja pelastautumiskoulutuksen perusteita.

Kokelaskausi/lentopalvelus (21 viikkoa):

  • Koulutetaan Hävittäjälentolaivue 41:ssä reservin sotilaslentäjäksi Vinkalla n. 35 lentotuntia.
  • Lennonopettajina toimivat sekä ilmavoimien että Patria Pilot Trainingin opettajat.

Kokelaskausi ja lentopalvelus alkavat vuodenvaihteen jälkeen. Tällöin kurssilaiset jaetaan lentoryhmiin, joista jokaisella on omat lennonopettajansa. Lähempi tutustuminen lentämiseen alkaa simulaattoreissa ja ohjaamoharjoittelussa. Lentopalveluksen alkuvaihe huipentuu ensimmäiseen koululentoon Vinka-alkeiskoulutuskoneella. Koko lentokoulutuksen kohokohta on ensimmäinen yksinlento, joka suoritetaan hyväksytyn tyyppitarkastuslennon jälkeen. 

Lentokoulutuksen ohessa ylläpidetään ja kehitetään sotilaan perustaitoja. Kun lentokokemusta on kertynyt riittävästi, siirrytään vaativampiin lentolajeihin, kuten mittari- ja taitolentoon.

Midnight Hawks -taitolentoryhmä, joka koostuu neljästä Hawk-suihkuharjoituskoneesta

HAWK – suihkuharjoituskoneen kyytiin varusmiehenä

Kevään arkirutiinit katkaistaan joukko-osastoharjoituksella. Joukko-osastoharjoituksen tarkoituksena on tutustuttaa lentoreserviupseerikurssin oppilaat ilmavoimien eri joukko-osastoihin ja lentäjän työhön. Harjoituksen aikana oppilaat pääsevät tutustumaan ohjaajakadettien Hawk-koulutukseen ja kokemaan itsekin suihkukoneen vauhdin hurmaa.

Sotilas hyppää lentokoneesta laskuvarjon kanssa

Laskuvarjohyppy

Lentoreserviupseerikurssin lopulla kurssilaiset suuntaavat viikoksi maineikkaaseen Utin Jääkärirykmenttiin saamaan laskuvarjohyppykoulutuksen. Viikon kestävän kurssin tavoitteena on kouluttaa laskuvarjohyppy pakkolaukaisumenetelmällä kovalle maalle ja opettaa selviytymisen perusteet laskeuduttaessa metsään tai veteen. Viikon päätteeksi hypätään pakkolaukaisutoimisella laskuvarjolla vähintään kerran 400 metrin korkeudesta.

Lentoreserviupseerikurssin päättyessä heinäkuussa selviää, ketkä tulevat valituiksi kadettikurssin ohjaajaopintosuunnille ilmavoimien, maavoimien tai Rajavartiolaitoksen lentäjiksi. Kadettikurssi alkaa vuosittain syyskuun alussa.