Hyppää sisältöön
Osiot
Valikko
Intti.fi

Läntäjä lentämässä hävittäjää

Sotilaslentäjäksi

Koulutus lentoupseeriksi alkaa ilmavoimien lentoreserviupseerikurssilla, joka on samalla varusmiesvaihe.

Lentoreserviupseerikurssille (LENTORUK) valitaan vuosittain 35–40 oppilasta. Kurssin aikana annetaan laaja ja perusteellinen ilmailuteorian opetus ja noin 35 tunnin lentokoulutus Vinka-alkeiskoulutuskoneella unohtamatta reserviupseerin varusmieskoulutusta.

Lentoreserviupseerikurssi järjestetään Ilmasotakoulussa Tikkakoskella ja se kestää 347 vuorokautta. Kurssilaiset astuvat palvelukseen heinäkuun saapumiserän yhteydessä.

Kurssin jälkeen on mahdollisuus hakea opiskelijaksi kadettikurssin eri ohjaajaopintosuunnille ilmavoimiin, maavoimiin tai Rajavartiolaitokselle. Ohjaajaopintosuunnille pääsee vuosittain 10–18 henkeä. Kadettikurssi alkaa vuosittain syyskuun alussa.

 

KOULUTUS JAKAANTUU VIITEEN KOULUTUSVAIHEESEEN

Alokasjakso (kuusi viikkoa):

  • Koulutetaan sotilaan perustiedot ja - taidot sekä suoritetaan sotilaan perustutkinto.

Koulutushaarajakso (kuusi viikkoa):

  • Koulutetaan ryhmänjohtamisen perusteet.
  • Opetetaan koulutushaarakohtaisina opintoina lentokoulutusteorioita ja pelastautumiskoulutuksen perusteita.

Aliupseerikurssi I-jakso (kuusi viikkoa):

  • Koulutetaan ryhmänjohtamisen perusteet.
  • Opetetaan koulutushaarakohtaisina opintoina lentokoulutusteorioita ja pelastautumiskoulutuksen perusteita.

Reserviupseerikurssivaihe (14viikkoa):

  • Koulutetaan ryhmänjohtamisen perusteet.
  • Opetetaan koulutushaarakohtaisina opintoina lentokoulutusteorioita ja pelastautumiskoulutuksen perusteita.

Kokelaskausi/lentopalvelus (21 viikkoa):

  • Koulutetaan Hävittäjälentolaivue 41:ssä reservin sotilaslentäjäksi Vinkalla n. 35 lentotuntia.
  • Lennonopettajina toimivat sekä ilmavoimien että Patria Pilot Trainingin opettajat.

Kokelaskausi ja lentopalvelus alkavat vuodenvaihteen jälkeen. Tällöin kurssilaiset jaetaan lentoryhmiin, joilla jokaisella on omat lennonopettajansa. Lähempi tutustuminen lentämiseen alkaa simulaattoreissa ja ohjaamoharjoittelussa. Lentopalveluksen alkuvaihe huipentuu ensimmäiseen koululentoon Vinka-alkeiskoulutuskoneella. Koko lentokoulutuksen kohokohta on hyväksytyn tyyppitarkastuslennon jälkeinen ensimmäinen yksinlento.

Lentokoulutuksen ohessa ylläpidetään ja kehitetään sotilaan perustaitoja. Kun lentokokemusta on saatu riittävästi, siirrytään vaativampiin lentolajeihin kuten mittari- ja taitolentoon.

Midnight Hawks -taitolentoryhmä, joka koostuu neljästä Hawk-suihkuharjoituskoneesta

HAWK – suihkuharjoituskoneen kyytiin varusmiehenä

Kevään arkirutiinit katkaistaan joukko-osastoharjoituksella. Joukko-osastoharjoituksen tarkoituksena on tutustuttaa lentoreserviupseerikurssin oppilaat ilmavoimien eri joukko-osastoihin ja lentäjän työhön. Harjoituksen aikana kaikki pääsevät tutustumaan lentävien kadettien Hawk-koulutukseen ja kokemaan itsekin suihkukoneen vauhdin hurmaa.

Sotilas hyppää lentokoneesta laskuvarjon kanssa

Laskuvarjohyppy

Kurssin lopulla lentoreserviupseerikurssi suuntaa viikoksi maineikkaaseen Utin Jääkärirykmenttiin saamaan laskuvarjohyppykoulutuksen. Viikon kestävän kurssin tavoitteena on opettaa laskuvarjohyppy pakkolaukaisumenetelmällä kovalle maalle ja antaa perusteet laskeuduttaessa metsään tai veteen. Viikon päätteeksi hypätään vähintään kerran 400 metrin korkeudesta pakkolaukaisutoimisella laskuvarjolla.

Lentoreserviupseerikurssin päättyessä heinäkuussa selviää, ketkä saavat jatkaa kadettikurssin ohjaajaopintosuunnilla ilmavoimien, maavoimien tai Rajavartiolaitoksen lentäjiksi. Kadettikurssi alkaa vuosittain syyskuun alussa.