Puolustusvoimien verkko-oppimisympäristön käyttötukihenkilö

Puolustusvoimien verkko-oppimisympäristön käyttötukihenkilön tehtävissä pääset toimimaan asiakaspalvelijana ja hyödyntämään tietoteknistä osaamistasi.

Puolustusvoimien verkko-oppimisympäristö koostuu oppimisalusta PVMOODLE:sta ja kuva- ja mediapankki KUMEPA:sta. Käyttötukihenkilön tehtävässä pääset pyörittämään päivittäistä verkko-oppimisympäristön käyttötukipalvelua koko Puolustusvoimien laajuudessa mukaan lukien asevelvolliset. Lisäksi pääset tekemään verkko-oppimisympäristön kehittämiseen liittyvää testausta ja tukipalveluiden raportointia sekä KUMEPA-materiaalien opastusta ja metatiedottamista. Jokapäiväisenä päätehtävänäsi vastaat verkko-oppimisympäristön puhelin-, sähköposti- ja online chat -tuesta. Tehtävässä pääset käyttämään verkko-oppimisympäristön oppimisalusta PVMOODLE:a erittäin laaja-alaisesti tukitarpeiden mukaisesti.

Tultuasi valituksi tehtävään on komennuspaikkasi Puolustusvoimien Palvelukeskuksen Oppimis- ja kuvapalveluyksikkö (OKPA) Tuusulassa. OKPA:ssa tulet toimimaan osana 3-5 varusmiehen ryhmää, joka hoitaa vastuullisia ja kehittäviä tehtäviä. Hallinnollisena joukko-osastonasi toimii Kaartin jääkärirykmentti Santahaminassa Helsingissä.

Vaatimukset

  • Asiakaspalveluhenkisyys, oma-aloitteisuus ja ongelmanratkaisukyky

  • Käyttäjähallinnan, sähköpostin ja tietokantojen ylläpidon perustiedot

Eduksi

  • Datanomi-tutkinto

  • Moodlen tuntemus oppimisalustana

Lisätietoja

Erikoissuunnitelija Miika Rouvinen

[email protected]

Puolustusvoimien vaihde, 0299 800

Valittavien määrä: 3


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 255 päivää
Joukko-osasto Maavoimat, Kaartin jääkärirykmentti, Puolustusvoimien palvelukeskus
Paikkakunnat Santahamina, Helsinki

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle