Verkkopedagoginen käyttötukihenkilö, Puolustusvoimien palvelukeskus

Tultuasi valituksi tehtävään on komennuspaikkasi Puolustusvoimien Palvelukeskuksen Oppimis- ja kuvapalvelujen yksikkö (OKPA) Tuusulassa. OKPA:ssa tulet toimimaan osana 5-10 varusmiehen ryhmää, joka hoitaa vastuullisia ja kehittäviä tehtäviä koko Puolustusvoimia varten. Hallinnollisena joukko-osastonasi toimii Kaartin jääkärirykmentti Helsingissä Santahaminan saarella.

Olet mukana Puolustusvoimien verkko-oppimisalustan (LMS, pvmoodle.fi) ja muiden verkko-oppimiseen liittyvien työvälineiden (pedagogisen) käytön ja sisältöjen kehittämisessä koko Puolustusvoimissa. Tehtävässä pääset tukemaan ja kehittämään joukko-osastojen työtä verkko-opetuksen ja sen käytäntöjen saralla. Puolustusvoimien oppimisalustaa käytetään koko puolustusvoimien henkilöstön ja asevelvollisten opetuksessa.

Vaatimukset

  • Pedagoginen osaaminen (koulutus / käytännössä hankittu osaaminen)

  • Itseohjautuvuus, ideointikyky ja aloitteellisuus ovat olennaisia kykyjä

  • Ohjelmisto-/sovellusosaaminen: Moodle, Sosiaalisen median sovellukset

Eduksi

  • Kokemus verkkopedagogiikasta

  • Kokemus oppimispeleistä tai opetuksen pelillistämisestä

Lisätietoja

Erikoissuunnitelija Miika Rouvinen

[email protected]

Puolustusvoimien vaihde, 0299 800

Valittavien määrä: 1


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 255,347 päivää
Joukko-osasto Maavoimat, Kaartin jääkärirykmentti, Puolustusvoimien palvelukeskus
Paikkakunnat Santahamina, Helsinki

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle