Kybervarusmies, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus

Kybervarusmiehille annetaan peruskoulutus mm. tietoturvatestauksesta, tietoliikenteestä ja blue team vs. red team -harjoitustoiminnasta.

Tehtävässä osallistutaan blue team vs. red team -harjoitustoimintaan, rakennetaan palveluita ja testataan niiden turvallisuutta sekä suoritetaan ohjelmointiprojekteja. Parhaat edellytykset tehtävään antaa tieto-, tietoliikenne- tai tietoturvatekniikan perusteiden osaaminen niin teoriassa kuin käytännössä ja tietotekninen harrastuneisuus. Kybervarusmiespalvelus antaa hyvät valmiudet tietoturva-alalla työskentelyyn ja monet ovat työllistyneet kehitys-, ylläpito- tai testaustehtäviin.

Tarkempi työnkuva määritellään oman osaamisesi ja kiinnostuksesi perusteella. Saat palvelusajaltasi arvokasta kyberturvallisuusalan työkokemusta sekä työtodistuksen.

Vaatimukset

 • Nuhteettomuus
 • Korkea motivaatio työskennellä vaativassa asiantuntijatehtävässä
 • Kyky ja halu jatkuvaan oppimiseen
 • Osaamista joltakin näistä alueista
  • Verkkotekniikat
  • Ohjelmointi
  • Käyttöjärjestelmät
  • Sovellukset
  • Projektinhallinta ohjelmistokehityksessä

 

Eduksi

 • Ymmärrys tietoturvatekniikoista
 • Ymmärrys kybertoimintaympäristöstä
 •  Osaaminen päätelaitteiden ja palvelinten teknisistä turvakontrolleista
 •  Verkko- ja sovelluskerrosten protokollat
 •  Tietoturvatestaus
 •  Tietoliikennetekniikka
 •  Verkko- ja sovelluspalveluihin liittyvä ylläpito ja kehittäminen
 •  Palvelin- ja päätelaitekäyttöjärjestelmien tuntemus ja niiden virtualisointi
 •  Mobiililaitteet ja niiden käyttöjärjestelmät
 •  Sulautetut järjestelmät
 •  B-ajokortti

 

Lisätietoja

ICT-erityisasiantuntija Eero Paananen

[email protected]

Puolustusvoimien puhelinvaihde, 0299 800


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 255,347 päivää
Joukko-osasto Ilmavoimat, Ilmasotakoulu, Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus
Paikkakunnat Tikkakoski, Jyväskylä

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle