Tutkimusavustaja, Puolustusvoimien tutkimuslaitos

Tutkimuslaitoksen tutkimusavustajana osallistut erilaisiin tutkimusta avustaviin tehtäviin. Tehtävät vaihtelevat tiedonkeruusta raportoinnin avustamiseen. Jokainen tehtävä suunnitellaan erikseen valitun henkilön osaamisen mukaan.

Odotukset:

Odotamme, että osaat tutkimuksen tekemisen perustaidot ja olet motivoitunut tutkimustoimintaan. Sinulla on valmiudet tehdä tiedonhakuja, valikoida, analysoida ja yhdistellä tietoa, käyttää tilastollisia (SPSS) tai laadullisia (AtlasTi) analyysimenetelmiä sekä laatia kirjallisuuskatsauksia ja tutkimusraportteja.  Tehtävässä menestyäksesi sinulla tulee olla vähintään yliopistolliset aineopinnot soveltavalta tieteenalalta (esim. psykologia, sosiologia, kasvatustiede, liikuntatiede, terveystiede, tietotekniikka, tilastotiede). Arvostamme itsenäistä työskentelyotetta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä joustavuutta.

Lisätiedot ja haku:

Osastoupseeri yliluutnantti John Seppänen, p. 0299 550 459, [email protected]


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 255,347 päivää
Joukko-osasto Puolustusvoimien tutkimuslaitos, Kaartin jääkärirykmentti
Paikkakunnat Santahamina, Helsinki

Tehtävään on haettava erikseen. Hae tästä