Ilmataisteluasemies

Ilmataistelumies työskentelee lentokentällä hävittäjien parissa.

Ilmataisteluasemieskoulutuksessa varusmiehille rakennetaan tiedollinen, taidollinen ja asenteellinen perusta turvalliseen ja varmaan toimintaan taisteluvälineryhmän miehistötehtävissä, jossa korostuu toiminta hävittäjien parissa tukikohtaympäristössä.

Ilmataisteluasemiehiksi koulutettavat varusmiehet valitaan Ilmasotakoulun saapumiserästä seuraavin vaatimuksin:
- A-palvelusluokka
- Ajokortti (B)
- Ei rikoksia.


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 165 päivää
Joukko-osasto Ilmavoimat, Lapin lennosto, Karjalan lennosto, Ilmasotakoulu
Paikkakunnat Rissala, Siilinjärvi, Rovaniemi, Tikkakoski, Jyväskylä