Tietojärjestelmäasentaja-aliupseeri

Tietoliikennealan ylläpito-, korjaus- ja asennustehtäviä eri joukko-osastoissa vaihtelevissa työkohteissa, itsenäisesti tai pienryhmissä.

Tietoliikennealan asentaja-aliupseerikurssi järjestetään Parolannummella. Kurssilta valmistuneet alikersantit palvelevat tietoliikennealan ylläpito-, korjaus- ja asennustehtävissä eri joukko-osastoissa. Palvelusaika kurssin jälkeen (noin puoli vuotta) on useissa tapauksissa hyväksytty kokonaan alakohtaiseksi työkokemukseksi, joka vaaditaan alan siviilitutkintoihin.

Kurssilla ei opeteta ohjelmointia.Koulutuksen painopiste on kiinteiden tiedonsiirtoyhteyksien ja niistä koostuvien verkkojen asennuksessa, käyttöönotossa ja kunnostuksessa.

Kurssin jälkeiset palveluspaikat määräytyvät opintomenestyksen ja Maavoimien esikunnan käskemän joukko-osastokiintiön mukaan.

Työ on itsenäistä tai pienryhmätyöskentelyä tietoliikennealan vaihtelevissa työkohteissa.

Tarkat työtehtävät vaihtelevat puolustushaaran ja joukko-osaston mukaan, mutta tyypillisiä työtehtäviä ovat valokuitu- ja kuparikaapeliyhteyksien rakentamiset sekä lähiverkkojen suunnittelu- ja rakentamistyöt sekä erilaiset lähituen asennustehtävät.

Tehtävään saattaa sisältyä myös tietojärjestelmien asennus- ja ylläpitotehtäviä sisältäen siirto- ja verkkolaitteet, salaimet, työasemat ja sovellukset.

Vaatimukset

Hakijan tulee olla johtajakoulutuskelpoinen ja elämäntavoiltaan nuhteeton kansalainen. Rikosrekisterimerkintä on karsiva tekijä. Oppilaista teetetään suppea turvallisuusselvitys.

Hakijoille järjestetään ammattikoulutasoinen pääsykoe omassa joukko-osastossaan, jonka läpäiseminen on edellytys kurssille hyväksymiselle.

Hakijan koulutustaustalle ei ole erityisiä vaatimuksia, joskin pääsykokeen läpäisyn kannalta on eduksi, jos hakijalla on perustutkinto ja/tai työkokemusta elektroniikka, tieto-, tietoliikenne-, sähkö-, tai automaatiotekniikan alalta.

Liitä hakemukseen jäljennökset koulu- ja työtodistuksistasi.

Lisätietoja

Kurssinjohtaja, kersantti Jimi-Johannes Heikkinen
Johtamisjärjestelmäkomppania, Panssariprikaati
[email protected]
Puolustusvoimien puhelinvaihe, 0299 800

Valittavien määrä: 10


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 347 päivää
Joukko-osasto Ilmavoimat, Maavoimat, Merivoimat
Paikkakunnat Huovinrinne, Säkylä, Pansio, Turku, Parolannummi, Hattula, Pirkkala, Tampere, Santahamina, Helsinki, Sodankylä

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle