Viestintävarusmies, Maavoimien esikunta

Maavoimien esikunnan viestintätiimiin haetaan kahta viestintävarusmiestä. Maavoimien esikunta vastaa maapuolustuksen johtamisesta normaalioloissa ja kriisiaikana. Esikunta sijaitsee Mikkelissä ja esikunnassa työskentelee 285 henkilöä.

Viestintätiimissä pääset työskentelemään valtakunnallisesti merkittävien, monipuolisten ja haastavien viestintätehtävien parissa.

Tehtäviin kuuluu muun muassa

• erilaisten sisältöjen (teksti, kuva, grafiikka ja video) tuottamista ja julkaisemista verkkosivuillemme (maavoimat.fi) ja sosiaalisen median kanavillemme (Facebook, Twitter ja Instagram),

• graafista osaamista, valokuvaamista, kuvankäsittelyä ja taittamista vaativia tehtäviä ja

• mediaseurantaa (sosiaalinen media, printtimedia ja muut mediat) ja analysointia.

Vaatimukset

• SOME-osaaminen ja verkkoviestintätaidot,

• laaja-alaiset tekniset taidot: Adoben ohjelmistot (Photoshop/Lightroom/InDesing/Illustrator) ja Office-ohjelmistot,

• valokuvaustaidot ja

• hyvä suomen kielen taito.

Arvostamme

• Reipas asenne, oma-aloitteisuus ja hyvät vuorovaikutustaidot

• Intoa oppia uutta

• Ohjelmointikielet (PHP, HTML, CSS)

Eduksi

• Alan koulutus ja kokemus

• Kielitaito

Palveluksesta saat ainakin…

• koulutusta viestintävarusmiehen tehtäviin (mm. valokuvaus, verkkoviestintä),

• laajentaa omaa osaamistasi,

• viihtyisän palveluspaikan,

• työkokemusta viestintäalan tehtävistä ja

• työtodistuksen.

Lisätietoja

tiedottaja Jere Paldanius, puh. 0299 410 722

tiedotuspäällikkö Erikka Mannila, puh. 0299 410 707


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 255,347 päivää
Joukko-osasto Maavoimat, Maavoimien esikunta
Paikkakunnat Karkialampi, Mikkeli

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle