Hyppää sisältöön

ICT-tukihenkilö, Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki

Joukko-osasto:

Kaartin jääkärirykmentti

Palveluksen kesto:

347 päivää

Tehtävänkuvaus:

Tehtävä sisältää asiakaspalvelu-, ylläpito- ja kehittämistehtäviä.

IT-tukiryhmän tehtävät sijoittuvat Maanpuolustuskorkeakouluun (MPKK) Santahaminaan Helsingissä. Tehtävä sisältää asiakaspalvelu-, ylläpito- ja kehittämistehtäviä. Työskentely tapahtuu usean eri tietoturvaluokituksen tietoteknisissä ympäristöissä. Tarjoamme itsenäisiä, vastuullisia ja vaativia tietohallintoalan tehtäviä kyberturvallisuusnäkökulmasta.

Tehtävä antaa valmiuksia toimia tulevaisuuden tietohallinnon, -turvan ja -tekniikan ammattilaisena yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tehtävä sisältää asiakaspalvelu-, ylläpito-, ja kehittämistehtäviä. Työskentely tapahtuu usean eri tietoturvaluokituksen tietoteknisissä ympäristöissä.

Lisäksi haussa on komentaja- ja esikuntasimulaattori (KESI) -tehtävä.
Sotataidon laitoksen simulaattori- ja sotapelaamisenopetusryhmän yhtenä tehtävänä on tukea komentaja- ja esikuntasimulaattorilla järjestettäviä harjoituksia. Tehtävä sisältää KESI:llä koulutettavien joukkojen tukemis- ja ylläpitotehtäviä, ml. maavoimientietojärjestelmät. Työskentely tapahtuu usean eri tietoturvaluokituksen tietoteknisissä ympäristöissä. Tarjoamme itsenäisiä, vastuullisia ja vaativia tietoteknisenalan tehtäviä.

Odotukset:

Odotamme avointa ja oma-aloitteista toimintakykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. 
Eduksi luetaan Windows-järjestelmien tuntemus, B-ajokortti, alan koulutus ja työkokemus. 
KESI-tehtävässä eduksi luetaan Linux-osaaminen ja B-ajokortti.

Lisätietoja:

Ilari Vähä-Pietilä 
p. 0299 539 569 
Aleksi Lähteenmäki
p. 0299 530 804
[email protected]