Hyppää sisältöön

Varusmiespalveluksen vaiheet

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 12.12.2021 16.02
Tiedote

Varusmiespalvelus koostuu jaksoista, joiden aikana opitaan ja syvennetään sotilaan taitoja sekä kehitetään toimintakykyä. Palveluksen pituus riippuu omasta palvelustehtävästä.

Varusmiespalvelus alkaa kuusi viikkoa kestävällä alokasjaksolla, jonka aikana käydään läpi sotilaan perustiedot ja taidot sekä totutellaan sotilaalliseen elämään. Alokkaat jaetaan alokasjakson joukkueisiin ennen palvelusta suoritetun ennakkokyselyn perusteella. Jakso koostuu orientaatiokurssista ja selviytymisen, suojautumisen sekä suojaamisen kursseista. Alokasjaksolla on mahdollista hakea eri koulutushaaroihin, joiden mukaan koulutus rakentuu alokasjaksoa seuraavalla koulutushaarajaksolla. Alokasjakson lopulla lausutaan sotilasvala tai -vakuutus.

Koulutushaarajakson aikana varusmiehet oppivat oman koulutushaaransa mukaiset perustiedot ja -taidot. He tulevat tuntemaan oman tehtävänsä valmiutta kohotettaessa, hallitsemaan henkilökohtaisen ja ryhmäkohtaisen aseen tai järjestelmän käytön taistelutilanteessa ja osaavat täyttää käsketyt taistelutehtävät osana koulutushaaransa mukaista ryhmää.

Erilaisia koulutushaaroja ovat esimerkiksi tiedustelu, viesti, rannikkojääkäri sekä panssarintorjunta. Opitut taidot mitataan koulutushaaratutkinnossa, jonka suorittaneille myönnetään koulutushaaramerkki. Koulutushaarajakson aikana tehdään myös johtajavalinnat aliupseerikurssille. Koulutushaarajakso kestää kuusi viikkoa.

Koulutushaarajaksoa seuraavat kuuden viikon pituiset erikoiskoulutusjakso ja joukkokoulutusjakso. Ensimmäisessä parannetaan taistelijan toimintakykyä sekä syvennetään koulutushaaran vaatimia taitoja. Tavoitteena on, että sodan ajan miehistötehtäviin sijoitettavat varusmiehet osaavat erikoiskoulutusjakson jälkeen oman puolustushaaransa, aselajinsa ja koulutushaaransa mukaiset sotilaan tiedot ja taidot. Jälkimmäisen aikana järjestetään palveluksen tärkeimmät sotaharjoitukset, kuten palveluksen huipentava päättöharjoitus eli ”loppusota”. Viimeistään joukkokoulutusjakson alussa varusmiehet kootaan ja sijoitetaan sodan ajan joukkoon, jossa heillä on tuolloin täydet valmiudet toimia.

Joukkokoulutusjakson päätteeksi 165 päivää palvelevat kotiutuvat. 255 ja 347 päivää palveleva miehistö jää vielä omille kausilleen kotiutumiseensa asti. Valmiusyksikössä palvelevat taas siirtyvät kauden jälkeen 26 viikkoa pitkälle valmiuskaudelle.

Johtajakoulutus

Koulutushaarajakson aikana valitaan johtajakoulutettavat soveltuvuuden, halukkuuden sekä Puolustusvoimien tarpeen mukaan. Erikoiskoulutusjakson kanssa samaan aikaan alkaa AU1-kurssi, joka on kaikille johtajakoulutettaville yhteinen ja kestää 6 viikkoa. AU1-kurssin jälkeen aliupseeriksi koulutettavat aloittavat kuusiviikkoisen AU2 -kurssin, eli esimies- ja kouluttajakurssin, jota seuraa 26 viikkoa kestävä aliupseerien johtajakausi. Reserviupseerikouluun valitut taas aloittavat AU1 kurssin jälkeen 14 viikkoa kestävän reserviupseerikurssin, jonka päättyessä heillä alkaa 18-viikkoinen johtajakausi upseerikokelaana.

Uutinen on julkaistu alun perin Ruotuväen Alokasliitteessä. 
Kirjoittaja: Johannes Klinge

´