Hyppää sisältöön

Beväringstjänst på svenska

Puolustusvoimat
Julkaisuajankohta 8.12.2021 18.01
Tiedote
I Nylands brigad finns det också personal som talar finska som modersmål.

Nylands brigadarrangerar utbildning till svenskspråkiga rekryter.

Beväringstjänsten kan kännas skrämmande för de som inte talar finska som modersmål. Därför är det bra att veta att det finns ett alternativ på svenska!

– I Nylands brigad är utbildningen på svenska. Kommandospråket är finska men annars använder vi svenska som undervisningsspråk, säger kommodor Juha Kilpi om språkkulturen i Dragsvik.

Det är möjligt för finskspråkiga att tjänstgöra i Dragsvik. Språkkunskap är inte ett måste, men det lönar sig och ha ett öppet sinne. Enligt Kilpi kommer många finskspråkiga till Dragsvik precis för att lära sig svenska. Ju mer man talar och umgås på svenska, desto bättre blir man. I brigaden finns det också personal som talar finska som modersmål.

I Nylands brigad utbildar man bland annat kustjägare och båtförare, som stöder kustjägarnas uppdrag. Beredskapsenheten fungerar som kustjägarutbildningens spjutspets. 

Beredskapsenheten får också utbildning i internationell krishantering. Brigaden ger dessutom utbildning av hög kvalité i pionjär- och granatkastarvapenslagen. Förarutbildningen är också viktig, och att brigaden utbildar PASI-förare. 

Truppförbandet fungerar i tätt samarbete med marinens övriga truppförband, armén och gränsbevakningsväsendet. Nylands brigads trupper är verksamma på kusten och i skärgården.

Även om reservofficersskolan i Fredrikshamn använder finska som utbildningsspråk, har det aldrig varit ett problem för svensktalande värnpliktiga. Nylands brigad är ett unikt exempel av finländsk tvåspråkighet. Brigadens roll i den finlandssvenska gemenskapen är viktig och unik. 

Uutinen on julkaistu alun perin Ruotuväen Alokasliitteessä. 
Text: Ture Laiti, bild: Daniel Korpi.