Hyppää sisältöön

Varusmiespalvelus erikoisjoukkojen tukielementissä

Utin jääkärirykmentti
17.9.2021 13.37
Uutinen
Sotilaspoliisivarusmiehet koulutuksessa maastossa, taustalla maastoauto.

Utin jääkärirykmentin Tukikomppaniassa koulutetaan varusmiehiä erikoisjoukkojen tukielementin tehtäviin. Pääosa varusmiehistä ohjautuu Tukikomppaniaan kutsuntojen kautta, mutta osa tehtävistä täytetään erillisten hakumenettelyjen kautta.

Puolustusvoimien aluetoimistot järjestävät parhaillaan kutsuntatilaisuuksia ympäri Suomea. Kutsuntatilaisuuksissa tulevat varusmiehet voivat esittää palvelukseen liittyviä toiveita kutsuntalautakunnalle. Tuomalla asiat esiin jo kutsunnoissa, on paremmat mahdollisuudet päästä itselleen mieluisaan tehtävään.

Varusmiesvahvuudeltaan pieni Utin jääkärirykmentti on haluttu palveluspaikka  varusmiehille. Rykmentin Tukikomppanian varusmiestehtäviin hakeudutaan pääosin kutsuntojen kautta. Palvelusaika on tehtävästä riippuen 165, 255 tai 347 vuorokautta. 

Jokaisella tärkeä tehtävä

Parhainkaan sotilasjoukko ei pysty toimimaan pitkiä aikoja ilman asianmukaista tukea, joten tukitehtäviin koulutettavat varusmiehet ja heidän osaamisensa ovat kokonaisuuden kannalta tärkeitä.

Tukikomppanian varusmiestehtäviä ovat

  • suojausjoukot (SPOL ja suojausmies) 
  • lääkintämies
  • sotilaskeittäjä
  • sotilaskuljettaja
  • viestimies 
  • säämies 
  • komentopaikkajääkäri 
  • helikopteriapumekaanikko 
  • ilmasiirtymismenetelmätukioperaattori
  • kirjuri. 

Helikopteriapumekaanikon ja ADR-sotilaskuljettajan tehtäviin hakeudutaan ennen varusmiespalveluksen aloittamista erikoisjoukkohaun kautta.  

Muut erikoisjoukkojen tuen varusmiestehtävät täytetään alokasjakson loppupuolella tehtävien valintojen yhteydessä. Valintoihin vaikuttaa paitsi alokkaiden oma halukkuus myös asenne ja osaaminen, joita arvioidaan ensimmäisestä palvelusvuorokaudesta alkaen. 

Osa Tukikomppanian varusmiehistä saa koulutushaaransa mukaisen koulutuksen, tai osan siitä, muissa joukko-osastoissa. Sotilaskuljettajat ja sotilaspoliisit koulutetaan Maasotakoululla Lappeenrannassa, viestimiehet ja sotilaskeittäjät Karjalan Prikaatissa Kouvolassa, säämiehet Porin prikaatissa Niinisalossa ja ADR-sotilaskuljettajat Ilmasotakoulussa Tikkakoskella. Helikopteriapumekaanikot aloittavat palveluksensa lentoteknisellä linjalla Ilmasotakoulussa, josta siirtyvät ajastaan Uttiin.

Huomattava osa Tukikomppanian varusmiehistä koulutetaan varusmiesjohtajiksi. Johtajakoulutukseen valituista muutama etenee reserviupseerikurssille asti. 

Saaristosta tuntureille

Utin jääkärirykmentti harjoittelee ja valmistautuu toimimaan koko Suomen alueella. Tukikomppanian varusmiehet koulutetaan palvelusaikanaan erityisosaamista vaativiin tehtäviin, joissa tuetaan erikoisjoukkojen ja helikopterien toteuttamia operaatioita. Laajasta toiminta-alueesta johtuen varusmiehille voivat tulla tutuksi niin pääkaupunkiseudun kesäinen saaristo kuin Lapin lumiset tunturimaisemat. 

Olipa palveluspaikka tai -tehtävä lopulta mikä tahansa, varusmiespalveluksesta kannattaa ottaa kaikki irti. Se miten paljon varusmiesajasta saa itselleen pääomaa, on hyvin pitkälti kiinni omasta asenteesta ja motivaatiosta. 

Eikä asevelvollisuus tietenkään pääty varusmiespalveluksen suorittamiseen. Utin jääkärirykmentissä Tukikomppanian reserviläiset kutsutaan kertausharjoituksiin muutaman vuoden sisällä kotiutumisesta. Lisäksi Tukikomppania tarjoaa vuosittain muutamalle sotilaalle mahdollisuuden jäädä kouluttajaksi määräaikaisessa sopimussotilaan virassa. 

Hyviä hommia hyville tyypeille – etelästä pohjoiseen!