Hyppää sisältöön

REPO 22: Onhan siellä ilmassa tilaa!

Karjalan prikaatiMaasotakouluMaavoimatPanssariprikaatiPorin prikaatiUtin jääkärirykmentti
Julkaisuajankohta 1.6.2022 14.12
Tiedote
Metallinen lennokki telineessään, taustalla metsää ja iltataivas.

Mutta on siellä toimijoitakin. Miehittämätön sotilasilmailu on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina ja kaikki merkit viittaavat siihen, että lennokkien määrä vain kasvaa.

Perinteisesti lennokkeja on käytetty tiedustelun ja tulenjohtamisen tehtävissä, mutta jatkossa pieniä lennokkeja voi olla kaikilla joukoilla oman toiminnan tehostamiseksi ja suojaamiseksi. Älykkäät tai aseistetut lennokit avaavat vielä uusia käyttömahdollisuuksia. Ja edelleen ilmassa on lentokoneita ja helikoptereita.

Lentävien laitteiden lisäksi ilmatilaan vaikuttaa yllättävän moni aselaji. Ilmatorjunnan lähtökohta on vaikuttaa ilmaan, mutta yllättävän monelta jää huomioimatta, että epäsuoran tulen ammuksetkin käyvät hyvin korkealla. Jalkaväen aseiden, erityisesti raskaiden; ammukset ja kimmokkeet voivat lentää yllättävän kauas. Räjähdyksillä, savulla ja korkeilla rakennelmilla on myös omat ilmatilaa rajoittavat vaikutuksensa. Voidaankin sanoa, että ilmatilanhallinta on kaikkien asia.

Sotilas seisoo peltoaukealla ja pitää käsissään harmaata, metallista lennokkia, taustalla metsää.

Rauhan aikana ilmatilanhallinnan tai ilmakoordinoinnin tavoitteena on turvallinen toiminta, joka kuitenkin mahdollisimman hyvin palvelee eri joukkojen koulutustavoitteita. Harjoitusten kiivaimmat taistelut keskittyvät yleensä melko pienelle alueelle, johon ilmatoimintakin keskittyy. Tyhjää metsää on tylsä tiedustella. Joukoilla on omat, joskus muista poikkeavat, koulutustavoitteensa, joten ilmassa on helposti useita erilaisia laitteita toteuttamassa erilaisia tehtäviä. Tiedustelun lennokit, ilmatorjunnan maalilennot, vihollisen toimintaa kuvaavat lennot sekä tulenkäyttö ilmasta maahan vaativat kaikki omanlaisensa tilan ja ajan ilmassa. Karjalan prikaatin harjoitusalueet ulottuvat Selänpään lentokentän ympärille, joten ilmailuharrastajatkin pyritään ottamaan huomion. Ajoittain harjoitusjoukon turvallisuus aiheuttaa rajoitteita. Erilaisten tarpeiden turvallinen ja koulutustavoitteita palveleva yhteensovittaminen onnistuu vain rauhallisesti ja hyvissä ajoin tehdyllä suunnittelulla ja sopimisella.

Sotilas käsittelemässä metallista, harmaata lennokkia, taustalla metsää ja taivasta.

Poikkeusoloissa ilmatilanhallinnan tavoitteena on tarpeettomien omien tappioiden välttäminen. Tilanteesta riippuen joitakin tehtäviä voidaan tehdä korkeammalla riskillä, mutta on hölmöä menettää turhaan ihmishenkiä tai laitteita huonon suunnittelun vuoksi.

REPO 22-harjoituksessa joukot harjoittelevat omaa ilmatoimintaansa, suojautumista vihollisen ilmatoiminnalta sekä ilmatilanhallintaa poikkeusoloissa. Harjoituksen ilmatoiminnan turvallisuudesta vastaavat harjoituksen ilmakoordinaattorit, jotka pysyvät tietoisina harjoituksen kummankin osapuolen liikkeistä sekä samalla mahdollisista ulkopuolisista toimijoista. Toimintojen yhteensovittaminen on jatkuvaa. Tulevaisuudessa ilmatoiminnan määrän kasvaessa kasvaa samalla tarve uusille ilmatilanhallinnasta kiinnostuneille henkilöille, niin reservissä kuin palkatussa henkilökunnassakin.

´