Hyppää sisältöön

Northern Forest 24 päätti Maavoimien kevään harjoituskokonaisuuden

Maavoimat
Julkaisuajankohta 31.5.2024 21.24
Tiedote
suomalaisia ja yhdysvaltalaisia sotilaita juttelemassa toisilleen maastossa

Rovajärvellä järjestetty kansainvälinen taisteluharjoitus toi yhteen lähes 6500 sotilasta Suomesta, Yhdysvalloista ja Norjasta, sekä esikuntahenkilöstöä Ruotsista. Harjoituksessa keskeisimpänä tavoitteena oli edistää osallistujamaiden asevoimien keskinäistä yhteensopivuutta Pohjois-Suomen haastavissa maasto-olosuhteissa.

Northern Forest 24 -harjoitukseen liittyvä yhteispohjoismainen kyky ottaa vastaan liittouman joukkoja testattiin huhti-toukokuun vaihteessa, kun lähes 2000 sotilaan vahvuinen yhdysvaltalainen joukko kalustoineen siirrettiin ja keskitettiin Suomeen Norjan ja Ruotsin kautta. Operaatio toteutettiin tehokkaasti ja turvallisesti. Yhdysvaltalaisten kanssa järjestetty noin kahden viikon mittainen koulutusjakso toteutettiin sekä Sodankylässä että Rovajärvellä. Olosuhdekoulutuksen toteutukseen osallistui myös reserviläiskouluttajia.  Osa joukoista osallistui myös taisteluharjoitusta edeltävään alueelliseen tykistön ampumaharjoitukseen. ”Yhdysvaltalaiset ammattisotilaat osoittivat esimerkillistä periksiantamattomuutta ja asennetta kaikissa vaiheissa. Pitkäaikaisen yhteistyön pohjalta Norjasta osallistuville ammattisotilaille alue ja maaston hyödyntäminen olivat jo ennestään tuttua, mikä näkyi toiminnassa alusta alkaen. Heidän varusmiehilleen harjoittelumahdollisuus oli kuitenkin ainutkertainen.” kertoo harjoituksen johtaja, eversti Ari Lehmuslehti.

Yhteistoimintakykyä kehitettiin kaikilla tasoilla

Eri maiden sotilaiden välinen yhteistyö sujui erinomaisesti koko harjoituksen ajan ja kaikki osapuolet pääsivät oppimaan myös uutta. Yhdysvaltalaiset sotilaat saivat arvokasta tietoa pohjoisen perustaistelumenetelmistä, joihin sisältyy muun muassa tiestön käyttöön, sen ulkopuolella liikkumiseen ja maaston hyödyntämiseen liittyviä erityispiirteitä. Erityisesti yhdysvaltalaisille liittolaisillemme monet pohjoisen sotilaille arkiset asiat olivat uusia, mieleenpainuvimpana varmasti olosuhdekoulutuksesta tutut kumisaappaat. Alueelle ominaisten toimintatapojen oppiminen on tärkeää, sillä Pohjois-Suomen maasto ja sääolosuhteet ovat vaativat ja edellyttävät vankkaa perehtymistä myös kotimaisilta joukoilta. Esikuntatasolla taas esimerkiksi yhteiset prosessit, johtamisjärjestelmät, sekä toimintatavat ovat kevään aikana vakioituneet. ”Yhteistoimintakykyä voi arvioida usealla eri tavalla, mutta viime kädessä kyse on ihmisten välisestä yhteistyöstä ja luottamuksesta. Vaativan harjoituskampanjan valmisteluissa ja toimeenpanossa tällä perustalla on ollut keskeinen merkitys onnistumisen kannalta” kertoo Kainuun prikaatin komentaja prikaatikenraali Ari Laaksonen.

Taisteluja ympäri vuorokauden

Kolmen viikon mittainen koulutus- ja harjoitusvaihe huipentui viikon mittaiseen taisteluharjoitusvaiheeseen. Northern Forest 24 oli vapaasti kehittyvä harjoitus, jonka skenaariossa sinisen puolen muodosti Kainuun prikaatin johtama monikansallinen divisioona. Punaisella puolella vastustajan roolissa taisteli Jääkäriprikaatin johtama monikansallinen prikaatin taisteluosasto. Harjoitusjoukkoja oli Kainuun prikaatin ja Jääkäriprikaatin lisäksi muun muassa Yhdysvaltain maavoimien 10. MNTDIV:n 3. Prikaatista, Norjan maavoimien Finnmark Landcommandista, Utin jääkärirykmentistä ja Lapin rajalta. Vapaasti kehittyvässä harjoituksessa johtajilla on merkittävä rooli toiminnan suunnittelussa ja päätöksenteossa. Tämä lähestymistapa antaa tilaa luovuudelle ja joustavuudelle, kun taisteluja käydään tilanteen mukaan pitkäkestoisesti ympäri vuorokauden. Tilanteet vaihtelevat nopeasti, ja johtajien on kyettävä tekemään päätöksiä reaaliajassa, mikä parantaa heidän johtamistaitojaan ja kykyään reagoida muuttuviin olosuhteisiin. Edellä mainittu menettely palvelee myös varusmiesjohtajia, sillä usealle varusmiespalvelustaan suorittavalle Northern Forest 24 oli samalla koulutuksen viimeinen ja haastavin harjoitus ennen siirtymistä reserviin.

Liittolaisten kalusto mahdollistaa uusia operointitapoja

Erityisesti helikopterit olivat keskeisessä roolissa taisteluharjoituksessa Northern Forest 24 -harjoituksessa, sillä ne mahdollistivat uuden tavan operoida alueella. Harjoituksen aikana niitä käytettiin monipuolisesti ilmarynnäköihin, evakuointeihin ja huollon kuljetuksiin. Harjoituksen taistelut alkoivat pataljoonan vahvuisella maahanlaskulla, jonka toteuttamisessa hyödynnettiin liittouman yhteistä ilmakuljetuskykyä. Suomalaiset, yhdysvaltalaiset ja norjalaiset joukot siirtyivät kohteeseen Utin jääkärirykmentin NH90-sotilashelikopterien lisäksi liittolaisten UH 60 Black Hawk ja CH-47 Chinook -kalustolla. Helikopterien monipuolinen käyttö mahdollisti joustavammat ja nopeammat siirrot sekä lisäsi operaatioiden tehokkuutta ja turvallisuutta. 
Northern Forest 24 -harjoitus päätti Maavoimien kevään harjoituskokonaisuuden. Yhdessä liittolaistemme kanssa harjoittelimme puolustamaan Naton pohjoista aluetta eri harjoituksissa ja nyt voimme todeta yhteensopivuutemme olevan entistä paremmalla tasolla. Yhteisen harjoittelun merkitystä ei voi korostaa liikaa, yhteistä operointia ei opi mitenkään muuten kuin operoimalla yhdessä. 

”Kiitämme kaikkia harjoituskokonaisuuteen osallistuneita yhteisen asian eteen tekemästänne työstä ja varusmiehiä sekä reserviläisiä erinomaisesta toiminnasta harjoituksessa. Yhdessä olemme vahvempia.” - Kainuun prikaatin komentaja prikaatikenraali Ari Laaksonen ja harjoituksen johtaja eversti Ari Lehmuslehti


 

´