Hyppää sisältöön

Etsivä nuorisotyö ottaa nuorista kopin kutsunnoissa

Maavoimat
13.11.2020 14.29
Uutinen
kuva jossa kutsunnanalaiset miehet seuraavat kutsuntaoppituntia Jyväskylässä.

Puolustusvoimien järjestämissä vuosittaisissa kutsuntatilaisuuksissa moni asevelvollinen saa tietää, kuinka suorittaa asevelvollisuuden. Kutsunnoissa on läsnä edustajat Puolustusvoimien lisäksi kunnasta ja etsivästä nuorisotyöstä.

Kutsunnoissa etsivät nuorisotyöntekijät tapaavat kutsunnanalaisia ja keskustelevat nuorten elämäntilanteista ja tulevaisuudennäkymistä. Etsivä nuorisotyö on kuntien erityisnuorisotyötä, joka tavoittaa koulu- ja työelämän ulkopuolella olevia nuoria. Nuoria pyritään tukemaan esimerkiksi opiskelupaikan löytämisessä ja työllistymisessä.

Yhteistyötä jo vuosikymmenen

Etsivä nuorisotyö tekee tiivistä yhteistyötä Puolustusvoimien kanssa. Toimintaa kutsutaan nimellä aikalisä. Kunkin paikkakunnan kutsuntatilaisuuksissa on aina läsnä etsiviä nuorisotyöntekijöitä, jotka juttelevat jokaisen kutsunnoissa käyvän kanssa.

Jyväskylässä työskentelevät Hanne Kortelainen ja Tuuli Rissanen ovat tehneet etsivää nuorisotyötä jo vuodesta 2014.

– Yleisin asia, mistä nuorten kanssa kutsunnoissa keskustelemme on varmaan se, että he eivät ole juuri sillä hetkellä minkään palvelun piirissä ja kaipaisivat jotain toimintaa, Rissanen kertoo.

– Monilla opintojen päättymisen ja palveluksen aloittamisen välinen aika voi olla hyvinkin pitkä. Jos nuori haluaisi käyttää tämän ajan vaikka työkokemuksen kartuttamiseen, mutta töitä ei löydykään, suosittelemme olemaan meihin yhteydessä, Kortelainen jatkaa.

Jyväskylän etsivä nuorisotyö on ollut kutsunnoissa mukana perustamisestaan lähtien, eli jo yli kymmenen vuotta. Kortelainen on ollut kutsunnoissa mukana jo kuusi kertaa ja Rissanen viisi kertaa. Yhteistyö Puolustusvoimien kanssa on ollut helppoa, antoisaa ja suoraviivaista.

– Yhteydenpito toimii todella hyvin ja työpanostamme arvostetaan. Kutsuntojen lisäksi olemme aluetoimiston ja sosiaalikuraattorien kanssa tekemisissä paljon, kertoo Kortelainen.

– Kutsunnat ovat ainutlaatuinen tilaisuus tavata ikäluokan kaikki nuoret miehet yhdellä kertaa ja kutsuntoihin on aina tervetullut olo, sanoo Rissanen.

Apua nuoren ehdoilla

Yksi etsivän nuorisotyön tavoitteista on nuorten integroiminen yhteiskuntaan. Osa saattaa jäädä vaille opiskelupaikkaa tai töitä, ja näissä asioissa etsivät nuoristyöntekijät tukevat mielellään.

– Autamme usein nuoria, jotka tarvitsevat apua palveluiden löytämiseen ja niihin kiinnittymiseen, kiteyttää Kortelainen.

– Konkreettisesti tämä voi olla juurikin opiskelupaikan etsimistä tai apua Kelan lomakkeen täyttämisessä. Tavoitteena on, että kukaan ei jäisi yhteiskunnan ulkopuolelle. Jokaiselle löytyy oma paikka ja sen paikan löytämisessä me olemme käytettävissä, Rissanen jatkaa.

Toiminta perustuu siihen, että nuori itse haluaa tulla autetuksi. Useimmiten nuori tai hänen läheisensä ottavatkin yhteyttä nuorisotyön toimijoihin oma-aloitteisesti. Kysyntää palvelulle on paljon, mutta nuorisotyöntekijöiden juttusille pääsee tarvittaessa hyvinkin nopeasti.

– Työssämme kaikkein tärkeintä on nuoren vapaaehtoisuus ja tarve apuun. Nuori määrittää itse, missä tarvitsee apua ja näissä asioissa pyrimmekin auttamaan, Rissanen toteaa.

– Yhä useampi nuori ottaa meihin yhteyttä. Meille ei silti tarvitse jonottaa, otamme nuoreen yhteyttä yleensä parin päivän sisällä. Kortelainen kertoo.

Joissain tapauksissa etsivään nuorisotyöhön ottavat yhteyttä kuitenkin nuoren sijasta esimerkiksi sosiaalityö tai muut julkiset toimijat. Etsivä nuorisotyö saa ilmoituksen, mikäli peruskoulun päätteeksi toisen asteen koulutukseen hakenut nuori ei pääsekään kouluunsa.

– Saamme ilmoituksen toisen asteen opintojen sekä varusmies- tai siviilipalveluksen keskeytyessä. Näissä tapauksissa yritämme sitten tavoittaa nuoren itse, kertoo Rissanen.

Suosio kasvaa ja menetelmät muuttuvat

Ilmiönä etsivä nuorisotyö on vielä suhteellisen uusi, mutta Jyväskylän toimipisteen henkilökunta on kasvanut reilun vuosikymmenen aikana.

– Todella moni nuori on tyytyväinen, kun joku viitsii hoitaa hänen kanssaan asioita henkilökohtaisesti, toteaa Rissanen.

– Kutsunnoissa on aina mukavaa huomata, kuinka tarkasti ja kuinka pitkälle osa on jo suunnitellut elämäänsä. Joka vuosi saa iloita siitä, miten hyvin monella nuorella menee, sanoo Kortelainen.

Korona-aika on tuonut nuorten ja nuorisotyöntekijöiden väliseen kanssakäymiseen omat haasteensa. Asiointia on yritetty hoitaa muun muassa sosiaalisessa mediassa.

– Yleensä ajatellaan, että uusi sukupolvi tahtoo hoitaa asioitaan kliinisesti netin kautta, mutta olen pannut merkille, että nuorten tarve sosiaaliseen ihmiskontaktiin on kuitenkin todella suuri, Kortelainen toteaa.

– Tämä työ on tavallaan jatkuvaa kehittämistä, kun pyrimme aina vastaamaan nuorten kulloisiinkin tarpeisiin. Yritämme olla aina läsnä niissä toimintaympäristöissa, jotka nuorille ovat juuri sillä hetkellä tärkeitä, jatkaa Rissanen.

– Työtä tehdään aina nuoren ehdoilla ja nuoria kohdellaan yksilöinä. Mikäli nuori haluaa hoitaa asioita puhelimitse, järjestämme asian niin, että se on mahdollista. Työ vaatii joustavuutta ja muuttuu lakkaamatta, Kortelainen päättää.