Hyppää sisältöön

Varusmiespappi/-diakoni, useita paikkakuntia

Tehtävänkuvaus

Varusmiespappina tai -diakonina pääset harjoittelemaan toimintakyvyn tukemista ja kehittämään omaasi joukko-osaston sotilaspapin ohjauksessa.Tehtävä antaa sinulle perusvalmiudet poikkeusolojen sotilaspappina tai -diakonina toimimiseen sekä eettisen toimintakyvyn tukemiseen. Tehtäviisi kuuluu kokemuksestasi ja koulutuksestasi riippuen yksilökeskustelujen, varusmiesiltojen, hartaus-, opetus- tai koulutustilaisuuksien järjestämistä sekä alan yleisiä järjestely- ja päivystystehtäviä.Palveluskaverien vertaistukena toimiminen muodostaa merkittävän osan toimintakyvyn tukemisessa harjaantumista. Tehtävässä tarvitset ja pääset kehittämään yhteistyötaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä läsnäolon- ja kuuntelemisen taitoja. Joukko-osastossa saamasi ohjauksen lisäksi osallistut palveluksesi aikana myös tehtävään kouluttaviin kursseihin.

Odotukset

Varusmiespapiksi hakevan tulee olla yliopistossa teologiaa opiskeleva (opiskelupaikan tulee olla vastaanotettu ennen erityistehtävässä aloittamista) tai teologisen tutkinnon suorittanut.

Varusmiesdiakoniksi hakevan tulee olla sosionomi tai yhteisöpedagogi, tai em. tutkintoon opiskeleva, jonka tutkintoon sisältyy kirkollinen kelpoisuus.

Muiden kirkkokuntien tehtäviin opiskeleva tai niissä toimiva voidaan hyväksyä tehtävään, jos hänen koulutuksensa täyttää em. kriteerit (yliopisto/AMK).

Huomioithan, että tehtävässä voit joutua siirtymään toiseen puolustushaaraan tai joukko-osastoon, jos tehtävien järjestely niin vaatii.Hakijalta edellytetään–⁠ Alaan liittyvää tutkintoa tai opiskelupaikkaa (yliopisto tai ammattikorkeakoulu)–⁠ Hyvää paineensietokykyä– Hyviä yhteistyötaitoja– Valmiutta siirtyä toiseen joukko-osastoon

Lisätiedot

Pasi Hakkarainen
0299442741
[email protected]

Markus Korpela
0299510183
[email protected]


Saapumiserä: Tammikuu
Palveluksen kesto: 255 Päivää
Joukko-osasto: Useita paikkakuntia
Paikkakunta: Useita paikkakuntia

Tehtävään haetaan erikseen. Hakusivulle
´