Hyppää sisältöön

ICT-tukihenkilö, Maanpuolustuskorkeakoulu, Helsinki
 

Tehtävänkuvaus

​Tehtävä sisältää asiakaspalvelu-, ylläpito- ja kehittämistehtäviä, sekä johtamista.IT-tukiryhmän tehtävät sijoittuvat Maanpuolustuskorkeakouluun (MPKK) Santahaminaan Helsingissä. Tehtävä sisältää asiakaspalvelu-, ylläpito- ja kehittämistehtäviä. Työskentely tapahtuu usean eri tietoturvaluokituksen tietoteknisissä ympäristöissä. Tarjoamme itsenäisiä, vastuullisia ja vaativia tietohallintoalan tehtäviä kyberturvallisuusnäkökulmasta.

Tehtävä antaa valmiuksia toimia tulevaisuuden tietohallinnon, -turvan ja -tekniikan ammattilaisena yksityisellä ja julkisella sektorilla. Tehtävä sisältää asiakaspalvelu-, ylläpito-, ja kehittämistehtäviä. Työskentely tapahtuu usean eri tietoturvaluokituksen tietoteknisissä ympäristöissä.

Lisäksi haussa on komentaja- ja esikuntasimulaattori (KESI) -tehtävä. Sotataidon laitoksen simulaattori- ja sotapelaamisenopetusryhmän yhtenä tehtävänä on tukea komentaja- ja esikuntasimulaattorilla järjestettäviä harjoituksia. Tehtävä sisältää KESIllä koulutettavien joukkojen tukemis- ja ylläpitotehtäviä, ml. maavoimientietojärjestelmät. Työskentely tapahtuu usean eri tietoturvaluokituksen tietoteknisissä ympäristöissä. Tarjoamme itsenäisiä, vastuullisia ja vaativia tietoteknisenalan tehtäviä.

Odotukset

​Odotamme avointa ja oma-aloitteista toimintakykyä sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Eduksi luetaan Windows-järjestelmien tuntemus, B-ajokortti, alan koulutus ja työkokemus. KESI-tehtävässä eduksi luetaan Linux-osaaminen ja B-ajokortti.

Lisätietoja

Simone Mossa
0299 530 804
[email protected]

Eetu Lauren
+358 299 530 811
[email protected]


Saapumiserä: Tammikuu
Paveluksen kesto: 255 Päivää
Joukko-osasto: Kaartin jääkärirykmentti
Paikkakunta: Helsinki

Tehtävään haetaan erikseen. Hakusivulle
´