Intti.fi  varusmiesten ja reserviläisten tietopankki

Näiltä sivuilta löydät tietoa mm. kutsunnoista, varusmiespalveluksesta, naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta, palvelustehtävistäreserviläisyydestä ja reservin harjoituksista.

Suomen maanpuolustus perustuu suomalaiseen asevelvollisuuteen. Varusmiehet koulutetaan palveluksen aikana Puolustusvoimien sodan ajan tehtäviin. Reservissä asevelvollisten osaamista ylläpidetään kertausharjoituksilla ja vapaaehtoisilla harjoituksilla sekä koulutuksilla.

Pääesikunta

Uudenmaan maakunnan eristämisen vaikutukset varusmiesten liikkumiseen lomilla

Koronaepidemian kehittymisen johdosta hallitus on joutunut tekemään lisätoimenpiteitä epidemian leviämisen estämiseksi. Hallitus on päättänyt Uudenmaan maakunnan liikkumisrajoituksista, joilla rajoitetaan liikkumista maakuntaan ja maakunnasta ulos.
28.3.2020 | 8.58
Pääesikunta

Muutoksia varusmiesten koulutus- ja lomajärjestelyihin

Koronavirusepidemian kehittymisen ja hallituksen asettamien lisärajoituksien johdosta myös Puolustusvoimat sopeuttaa edelleen toimintaansa. Varusmiespalveluksessa otetaan käyttöön 14 vuorokauden vaihtorytmi nykyisen 7 vuorokauden vaihtorytmin sijaan. Tällä koulutusrytmin muutoksella Puolustusvoimat pyrkii hidastamaan koronavirusepidemian leviämistä.
26.3.2020 | 15.00
Varusmiehen opas 2020

Palvelukseen valmistautuminen

Varusmiehen opas 2020

Palvelustehtävistä saat monipuolisesti taitoja ja kokemusta työelämään - sellaisiakin, jotka tunnistat vasta palveluksen jälkeen. Palveluksesta saat palvelustodistuksen, jota voit hyödyntää opinnoissasi ja työelämässä.

Valmistaudu palvelukseen ja tutustu varusmiehen oppaaseen!

instagram

youtube