Skip to content

Ylläpitäjä, Mediatuotantotiimi

Tehtävä sisältää verkko- ja Intranetsivujen ylläpitoa ja sisällön tuottamista sekä Webropol-lomakkeiden tekoa ja henkilökunnan IT-tukea ja koulutusta.

Ylläpitäjä (IT-tukihenkilö) päivittää Puolustusvoimien verkkosivuja, joilla on vuodessa 13 000 000 sivulatausta. Ylläpitäjä osallistuu osaltaan ylläpidon lisäksi myös sivujen jatkokehittämiseen.  Lisäksi ylläpitäjä tekee kyselyjä, tulostaa statistiikkoja, neuvoo sisällöntuottajia ja tarvittaessa kirjoittaa sujuvasti ohjeita. Osaamisen mukaan ylläpitäjä on tehnyt myös pieniä ohjelmistoja.

Ylläpitäjä vastaa tietojärjestelmiä ja laitteita koskevasta tuesta, neuvonnasta ja vikatilanteiden selvittämisestä sekä Pääesikunnan viestintäosaston vastuulla olevien tietojärjestelmien ja verkkoympäristön ylläpidosta. Asiakkailta tulevat palvelupyynnöt saapuvat pääsääntöisesti puhelimitse tai sähköpostilla, minkä jälkeen ne käsitellään. Tehtävään kuuluu myös pitää pienimuotoista järjestelmien käyttökoulutusta ja vieritukea Pääesikunnassa.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyviä tiimityöskentely- ja vuorovaikutustaitoja sekä kykyä tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa. Aikaisempi kokemus lähitukitehtävistä tai muusta asiakaspalvelusta lasketaan eduksi.

Vaatimukset

Ylläpitäjäksi hakevalta vaaditaan tietoteknisen alan koulutusta tai kokemusta. Viestinnällinen osaaminen (mm. some) katsotaan eduksi, mutta ei ole välttämätöntä. Myös AV-laitteiden ja esitystekniikan tuntemus ja kokemus teknisestä asiakaspalvelusta on eduksi. Hakemus kannattaa lähettää, vaikka taitosi eivät täysin vastaisikaan tehtävänkuvaa. Välttämättömiä kaikissa tehtävissä ovat sosiaalisuus ja hyvät ryhmätyöskentelytaidot.

Lisätietoja

Mediatuotantotiimi
0299 500 725
[email protected]

Ossian Hartig
Puolustusvoimien puhelinvaihde, 0299 800
[email protected]

Valittavien määrä: 2

Lue Touko Peltomaan kokemuksista mediatuotantotiimin ryhmänjohtajana

Lue Lauri Pentinmäen kokemuksista mediatuotantotiimin ylläpitäjänä


Contingent January, July
Service length is 255 days
Unit Army, Defence Command, Guard Jaeger Regiment, Public Information Division
Locations Santahamina, Helsinki

You need to apply. Hakusivulle

´