Skip to content

Graafikko, Pääesikunta

Graafikon työnkuvaan kuuluu muun muassa julisteiden taittamista sekä kuvankäsittelyä.

Pääesikunnan viestintäosaston mediatuotantotiimi on tiivis asiantuntijaryhmä. Mediatuotantotiimi tukee puolustusvoimien verkkoviestinnän päätoimitusta muun muassa päivittämällä puolustusvoimien verkkosivuja. Vaikka tahti vaihtelee, työ on jatkuvasti vastuullista ja kehittävää. Mediatuotantotiimin palveluspaikka on Helsingissä ja varusmiehet majoittuvat Kaartin jääkärirykmentissä.

Mediatuotantotiimissä on tarjolla monipuolisia tehtäviä eri alojen osaajille. Hakemus kannattaa lähettää, vaikka taitosi eivät täysin vastaisikaan tehtävänkuvaa. Välttämättömiä kaikissa tehtävissä ovat sosiaalisuus ja hyvät ryhmätyöskentelytaidot. Verkkosisällön ja painotuotteiden suunnittelu ja toteutus on sinulle tuttua. Työnkuvaasi kuuluu muun muassa julisteiden taittamista sekä kuvankäsittelyä. Lisäksi kehität puolustusvoimien verkkosivujen ilmettä suunnittelemalla erilaisia graafisia elementtejä. Kykenet työskentelemään tehokkaasti useiden samanaikaisten projektien parissa, vaikka aikaa on rajoitetusti.

Vaatimukset:

• Photoshop

• Illustrator

• InDesign

Eduksi katsotaan:

• HTML

• CSS

• Alan koulutus ja kokemus

Valitessamme hakijoita arvostamme työnäytteitä.


Contingent January, July
Service length is 255 days
Unit Defence Command, Public Information Division
Locations Santahamina, Helsinki

You need to apply. Hakusivulle

´