Hyppää sisältöön

kuva, jossa mies- ja naissotilas taisteluvarustuksessa rakennuksen sisällä
Yhteismajoituskokeilu laajenee Puolustusvoimissa 

Yhteismajoituskokeilu laajenee ja jatkuu Puolustusvoimissa vuonna 2022. Mukaan tulevat Puolustusvoimien kaikki varusmiehiä kouluttavat joukko-osastot paitsi Ilmavoimien lennostot. Kokeilu laajenee nyt myös Rajavartiolaitoksen Pohjois-Karjalan rajavartiostoon.  

Kokeilussa miehiä ja naisia majoitetaan yhteisiin tupiin. Tavoitteena on saada tutkittua tietoa ja kokemuksia yhteismajoituksen vaikutuksista palveluksessa olevien palvelusmotivaatioon, toimintakykyyn, ryhmäkiinteyteen, palveluksen sujuvuuteen, tiedonkulkuun, koulutustuloksiin ja tilojen käyttöön. Tavoitteena on majoittaa yhteistupiin yhtä paljon miehiä ja naisia. 

Osallistuminen vapaaehtoista 

Yhteismajoituskokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista ja edellyttää kaikkien samassa tuvassa majoittuvien suostumusta. Varusmiehillä on myös oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa. 

Yhteismajoituksesta kerrotaan ennen palveluksen aloittamista lähetettävässä alokaskirjeessä, jossa tiedustellaan tulevien varusmiesten halukkuutta osallistua kokeiluun. Suostumus yhteismajoitukseen pyydetään samaan tapaan myös johtajakoulutusvalintojen yhteydessä. 

Sosiaalitilat, kuten suihku- ja wc-tilat, ovat myös yhteistuvissa majoittuville miehille ja naisille erilliset. Yhteismajoituskokeilu koskee ainoastaan majoittumista kasarmilla, eikä se aiheuta muutoksia esimerkiksi maastoharjoitusten majoitusjärjestelyihin. 

Kokeilu käynnissä vuodesta 2020 alkaen 

Yhteismajoituskokeilu alkoi vuonna 2020 Maavoimissa, Maasotakoulussa reservinupseerikurssilla 256 sekä Kainuun ja Karjalan prikaateissa. Kokeilua laajennettiin vuoden 2021 alusta Merivoimiin Rannikkoprikaatiin ja Ilmavoimiin Ilmasotakouluun. 

Puolustusministeriö antoi 18.2.2020 asetuksen (80/2020) yhteismajoitusta koskevasta määräaikaisesta kokeilusta. Kokeilua jatketaan vuoden 2022 loppuun asti 14.9.2021 annetulla uudella asetuksella (827/2021). Kokeilun aikana yhteismajoitukseen suostuneet mies- ja naisvarusmiehet majoitetaan yhteisiin majoitustiloihin.