Hyppää sisältöön

kuva, jossa mies- ja naissotilas taisteluvarustuksessa rakennuksen sisällä
Yhteismajoituskokeilu jatkuu Puolustusvoimissa 

Yhteismajoituskokeilu jatkuu Puolustusvoimissa vuonna 2023. Mukana ovat Puolustusvoimien kaikki varusmiehiä kouluttavat joukko-osastot (pl. Ilmavoimien lennostot) sekä Rajavartiolaitoksen Pohjois-Karjalan rajavartiosto.   

Kokeilussa miehiä ja naisia majoitetaan yhteisiin tupiin. Tavoitteena on saada tutkittua tietoa ja kokemuksia yhteismajoituksen vaikutuksista palveluksessa olevien palvelusmotivaatioon, toimintakykyyn, ryhmäkiinteyteen, palveluksen sujuvuuteen, tiedonkulkuun, koulutustuloksiin ja tilojen käyttöön. Tavoitteena on majoittaa yhteistupiin yhtä paljon miehiä ja naisia. 

Osallistuminen vapaaehtoista 

Yhteismajoituskokeiluun osallistuminen on vapaaehtoista ja edellyttää kaikkien samassa tuvassa majoittuvien suostumusta. Varusmiehillä on myös oikeus peruuttaa antamansa suostumus milloin tahansa. 

Yhteismajoituksesta kerrotaan ennen palveluksen aloittamista lähetettävässä alokaskirjeessä, jossa tiedustellaan tulevien varusmiesten halukkuutta osallistua kokeiluun. Suostumus yhteismajoitukseen pyydetään samaan tapaan myös johtajakoulutusvalintojen yhteydessä. 

Sosiaalitilat, kuten suihku- ja wc-tilat, ovat myös yhteistuvissa majoittuville miehille ja naisille erilliset. Yhteismajoituskokeilu koskee ainoastaan majoittumista kasarmilla, eikä se aiheuta muutoksia esimerkiksi maastoharjoitusten majoitusjärjestelyihin. 

Kokeilu käynnissä vuodesta 2020 alkaen 

Yhteismajoituskokeilu alkoi vuonna 2020 Maavoimissa, Maasotakoulussa reservinupseerikurssilla 256 sekä Kainuun ja Karjalan prikaateissa. Kokeilua laajennettiin vuoden 2021 alusta Merivoimiin Rannikkoprikaatiin ja Ilmavoimiin Ilmasotakouluun. Vuodesta 2022 kokeiluun ovat osallistuneet Puolustusvoimien kaikki varusmiehiä kouluttavat joukko-osastot (pl. Ilmavoimien lennostot) sekä Pohjois-Karjalan rajavartiosto. 

Puolustusministeriö antoi 18.2.2020 asetuksen (80/2020) yhteismajoitusta koskevasta määräaikaisesta kokeilusta. Valtioneuvosto antoi 29.12.2022 asetuksen yhteismajoituskokeilun jatkamisesta varusmiespalveluksessa vuoden 2023 loppuun saakka. Kokeilun aikana yhteismajoitukseen suostuneet mies- ja naisvarusmiehet majoitetaan yhteisiin majoitustiloihin. 

´