Hyppää sisältöön

Varusmiestoimikuntatoiminta

Joukko-osastojen varusmiestoimikunnat (VMTK) edustavat varusmiehiä joukko-osastotasolta aina Pääesikuntaan saakka.

Varusmiestoimikuntien (VMTK) pääsihteeri

Varusmiestoimikuntien pääsihteeriksi voi hakea johtajakoulutukseen valittu varusmies. Tehtävänä on osallistua varusmiesten palvelusolosuhteita kehittävään toimintaan ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemiseen. VMTK-pääsihteerin tehtävänä on myös ohjata ja seurata joukko-osastojen VMTK-toimintaa. VMTK-pääsihteeri toimii myös valtakunnallisen VMTK-sihteeristön puheenjohtajana, varusmiestoimikuntien sähköisen viestinnän koordinaattorina ja osallistuu varusmiestoimikuntien verkkosivujen ylläpitoon sekä asevelvollisia koskeviin tapahtumiin ja laaja-alaiseen sidosryhmätoimintaan.

Paikka

Pääesikunta, Helsinki

Tehtävä