Kutsunnat

Lauantai 15.8.2020 klo 8.00

Kutsunnat pidetään vuosittain elo-joulukuussa. Kutsunnoissa saat tietoa varusmiespalveluksesta, ja kutsuntoihin kannattaa varata koko päivä. Kutsunnat perustuvat asevelvollisuuslakiin.

Kutsuntatilaisuudessa tarkistetaan henkilötietosi, terveydentilasi ja kuullaan varusmiespalvelusta koskevat toiveesi. Kutsunnoissa käytettävissä olevien tietojen pohjalta määritetään sopivuutesi varusmiespalvelukseen eli palveluskelpoisuus. Lisäksi kutsunnoissa päätetään palvelusajankohtasi ja -paikkasi tai palveluksesta vapauttaminen.

Kutsunnoissa sinut määrätään palvelukseen, jos sinut todetaan terveystarkastuksessa palvelukseen sopivaksi. Lääkäri määrittää palveluskelpoisuutesi voimassa olevien lakien ja Puolustusvoimien terveystarkastusohjeen perusteella.

Huom! Kutsuntatilaisuuteen on osallistuttava henkilökohtaisesti. Luvan kutsunnoista poisjäämiseen voi antaa vain aluetoimisto. Jos olet estynyt osallistumaan kutsuntakuulutuksen mukaiseen kutsuntatilaisuuteen, ota yhteys omaan aluetoimistoosi. Poisjäänti kutsunnasta ilman laillista estettä (esim. vakava sairaus) on asevelvollisuuslain mukaan rangaistava teko.

Kohderyhmät: kansalaiset