Hoppa till innehåll

kuva, jossa mies- ja naissotilas taisteluvarustuksessa rakennuksen sisällä
Försöket med gemensam inkvartering fortsätter inom Försvarsmakten 

Försöket med gemensam inkvartering fortsätter inom Försvarsmakten 2023. Alla truppförband som utbildar beväringar, förutom flygflottiljerna, deltar i försöket. Försöket fortsätter också i Norra Karelens gränsbevakningssektion, som hör till Gränsbevakningsväsendet. 

Under försöket kommer de manliga och kvinnliga beväringar som samtyckt till gemensam inkvartering att inkvarteras i gemensamma utrymmen. Målet är att få forskningsinformation och erfarenheter av verkningarna av gemensam inkvartering på tjänstgöringsmotivationen och funktionsförmågan hos dem som utbildas, gruppsammanhållningen, tjänstgöringens smidighet, informationsgången, utbildningsresultaten och användningen av utrymmen. Målet är att inkvartera lika många män och kvinnor i de gemensamma stugorna. 

Frivilligt att delta 

Det är frivilligt att delta i försöket med gemensam inkvartering, och samtycke av alla som inkvarteras i samma stuga förutsätts. Beväringarna har även rätt att när som helst återta sitt samtycke. 

Om gemensam inkvartering berättas i det brev som sänds till rekryterna innan tjänstgöringen börjar, och i vilket man frågar om de kommande beväringarna är villiga att delta i försöket. Samtycke till deltagande i gemensam inkvartering begärs på samma sätt även i samband med valet till ledarutbildning.  

De sociala utrymmena, såsom dusch- och wc-utrymmen, är separata för de män och kvinnor som inkvarteras i gemensamma stugor.  Försöket med gemensam inkvartering gäller endast inkvartering i kasern, och föranleder inga förändringar till exempel i inkvarteringsarrangemangen under terrängövningar. 

Försöket har pågått sedan 2020 

Försöket med gemensam inkvartering inleddes 2020 inom Armén, på reservofficerskurs 256 i Markstridsskolan samt i Kajanalands brigad och Karelska brigaden. Försöket utvidgades från och med början av 2021 till Kustbrigaden inom Marinen och Flygkrigsskolan inom Flygvapnet. Alla truppförband som utbildar beväringar, förutom flygflottiljerna, och Norra Karelens gränsbevakningssektion deltog i försöket 2022. 

Försvarsministeriet gav 18.2.2020 en förordning om ett tidsbundet försök med gemensam inkvartering. Statsrådet utfärdade den 29 december 2022 en förordning om att försöket med gemensam inkvartering i beväringstjänsten ska fortsätta till utgången av 2023.

´