Tiedustelija

Pääesikunnan tiedusteluosasto (Helsinki) ja Maavoimien tiedustelu (Riihimäki) hakevat avointen lähteiden tiedustelutiimeihin motivoituneita ja teräviä varusmiehiä! Työskentely sotilastiedusteluyhteisössä on varmasti yksi jännittävimmistä tavoista suorittaa varusmiespalvelus. Ryhmän sisällä on innostunut, osaava ja motivoitunut työilmapiiri.

OSINT-tiimit tutkivat turvallisuusympäristön kannalta tärkeitä ilmiöitä ja kehittävät uusia tutkimusmenetelmiä. Työskentely tapahtuu toimistoympäristössä pienryhmissä. Ryhmän jäsenenä tehtäviisi kuuluu kerätä tietoa julkisista lähteistä, analysoida havaintoja ja koostaa raportteja. Tutkittavat aiheet ovat monipuolisia ja liittyvät ajankohtaisesti maanpuolustuksen teemoihin.

Tehtävässä saamaasi tiedonhankinta- ja analysointikoulutusta voit hyödyntää myös varusmiespalveluksen jälkeisissä opinnoissa ja työelämässä.

Vaatimukset

Tehtäviin valituilta odotamme sujuvaa suomen kielen kirjallista osaamista. Lisäksi muusta kielitaidosta (esim. venäjä tai arabia) on osassa tehtävistä etua.

Tehtäviin ei ole erityisiä koulutusvaatimuksia - voit olla esimerkiksi yliopistossa opiskeleva, korkeakouluopintoja suunnitteleva tai muulla tavoin mielestäsi tehtävään sopiva henkilö. Työn sisältöä voidaan painottaa hakijan osaamisen tai vaikkapa harrastustaustan mukaan.

Työn luonteen vuoksi tehtävään valituista henkilöistä tehdään turvallisuusselvitys.

Lisätietoja

Pääesikunnan tiedusteluosasto
mediaseuranta.tiedos.pe[ät]mil.fi

Valittavien määrä: 10


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 255,347 päivää
Joukko-osasto Pääesikunta, Kaartin jääkärirykmentti, Tiedusteluosasto
Paikkakunnat Riihimäki, Santahamina, Helsinki

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle