Liikunta-alan projektiavustaja

Tehtäväsi on tuottaa liikunta-alan viestintään ja projekteihin materiaalia.

Tulet työskentelemään Helsingissä, Puolustusvoimien Pääesikunnassa koulutusosastolla toimintakykysektorilla, joka ohjaa valtakunnallisesti Puolustusvoimien fyysisen toimintakyvyn sekä liikuntakoulutuksen ja - kasvatuksen kehittämistä. Tehtävänäsi on tukea toimialan vakinaista henkilöstöä liikuntaan liittyvissä projekteissa. Tehtävässä ohjaajana toimivat liikunnan erikoissuunnittelija ja valmennuksen johtaja yhteistyössä Pääesikunnan johtavan liikuntapäällikön kanssa.

Palvelustehtäväsi räätälöidään ammattitaitosi ja osaamisesi perusteella. Tehtävässä on eduksi kiinnostus ja vähintään oma harrastuneisuus liikunnassa sekä mahdollisesti jo hankittu alan koulutus. Tehtävään kuuluu erityyppiset MarsMars -kokonaisuuteen liittyvät kehitystehtävät, jotka voivat olla itsenäistä harjoitusohjelmien suunnittelua tai harjoitusten räätälöintiä ja visualisointia jaettavaksi marsmars.fi nettisovelluksessa. Osaamisesta riippuen voi tehtävässä olla mahdollisuus myös päästä ylläpitämään ajankohtaista tarjontaa nettisovelluksen avulla. Tehtävä liittyy ensisijaisesti varusmiesten liikunnan edistämiseen, jolla on liityntä myös varusmiesten liikuntakoulutustoimintaan (VLK) Sotilasurheiluliiton suuntaan.

Vaatimukset

Liikunta-alan peruskoulutus katsotaan eduksi, mutta myös muu aiempi työkokemus otetaan huomioon tehtävää täytettäessä. Ennen kaikkea odotamme hakijalta kiinnostusta, oma-aloitteisuutta ja myönteistä suhtautumista liikuntatoiminnan kehittämiseen.

Tietotekniset taidot alla kuvatuista osa-alueista katsotaan lisäeduksi:

  • Kuvankäsittelyohjelmat
  • Sosiaalisen median palvelut
  • Videoeditointiohjelmistot

Muita arvioitavia ominaisuuksia ovat:

  • Kyky omatoimiseen työskentelyyn ja asioiden selkeään esittämiseen tarvittaessa tiimityöskentelyä
  • Aikataulujen suunnittelu ja noudattaminen
  • Kyky tiedon etsimiseen ja kokoamiseen
  • Projektihallintakyky; kyky hahmottaa kokonaisuuksia ja toimia tavoitehakuisesti

Lisätietoja

Liikuntasuunnittelija Kai Pihlainen

[email protected]

Puolustusvoimien vaihde, 0299 800

Valittavien määrä: 1


Saapumiserä Tammikuu, Heinäkuu
Palveluksen kesto 255,347 päivää
Joukko-osasto Pääesikunta, Koulutusosasto
Paikkakunnat Santahamina, Helsinki

Tehtävään on haettava erikseen. Hakusivulle