Intti.fi  varusmiesten ja reserviläisten tietopankki

Näiltä sivuilta löydät tietoa mm. kutsunnoista, varusmiespalveluksesta, naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta, palvelustehtävistäreserviläisyydestä ja reservin harjoituksista.

Suomen maanpuolustus perustuu suomalaiseen asevelvollisuuteen. Varusmiehet koulutetaan palveluksen aikana Puolustusvoimien sodan ajan tehtäviin. Reservissä asevelvollisten osaamista ylläpidetään kertausharjoituksilla ja vapaaehtoisilla harjoituksilla sekä koulutuksilla.

Puolustusvoimat

Jokaiselle varusmiehelle tarjotaan mahdollisuus äänestää kuntavaaleissa

Kuntavaalien ennakkoäänestysaika kotimaassa on 7.-13.4. 2021 ja varsinainen vaalipäivä 18.4.2021. Puolustusvoimat mahdollistaa varusmiesten äänestämisen tarvittaessa erityistoimenpitein.
22.2.2021 | 9.04
Haku naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen päättyy 1.3.
Maavoimat

Haku naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen päättyy 1.3.

Asepalvelus tarjoaa vuosittain tuhansille asevelvollisille arvokkaita kokemuksia, monipuolisia tehtäviä ja hyödyllisiä taitoja. Hakuaikaa naisten vapaaehtoiseen asepalvelukseen päättyy 1.3. Mikäli asepalvelus kiinnostaa, nyt on aika toimia!
10.2.2021 | 12.29
Varusmiehen opas 2021

Palvelukseen valmistautuminen

Varusmiehen opas 2021

Palvelustehtävistä saat monipuolisesti taitoja ja kokemusta työelämään - sellaisiakin, jotka tunnistat vasta palveluksen jälkeen. Palveluksesta saat palvelustodistuksen, jota voit hyödyntää opinnoissasi ja työelämässä.

Valmistaudu palvelukseen ja tutustu varusmiehen oppaaseen!

instagram

youtube