Hyppää sisältöön

Reservin paikallistuntemus korostuu Pohjois-Suomen olosuhteissa

JääkäriprikaatiKainuun prikaati
8.9.2021 11.31
Uutinen
Kuvituskuva

Parhaillaan käynnissä olevia paikallispuolustusharjoituksia järjestetään yhteensä viisi ympäri Suomea ja ne on räätälöity kunkin alueen olosuhteet ja toiminnan vaatimukset huomioiden.

Paikallisjoukot ovat paikallisiin taistelu- ja tukemistehtäviin käytettäviä sodan ajan joukkoja. Ne muodostuvat toiminta-alueensa hyvin tuntevista reserviläisistä ja Puolustusvoimien henkilökunnasta. Koulutus ja varustus on räätälöity joukon tehtävän mukaan.

Pohjois-Suomessa harjoitus järjestetään Jääkäriprikaatin ja Kainuun prikaatin yhteisenä ponnistuksena harjoitusalueen ollessa hieman kärjistäen puolet Suomen pinta-alasta Kajaanista Kaamaseen. 

Pohjois-Suomessa eli Lapin ja Vyötärön alueella alueen ja olosuhteiden tuntemus on avainasemassa. Alueen laajuus, vähäinen infrastruktuuri ja alueen erityispiirteet huomioiva paikallistuntemus luo perustan paitsi harjoituksille, mutta ennen kaikkea paikallispuolustuksen järjestelyille Pohjois-Suomessa. Yhtä tärkeää on viranomaisten ja alueen toimijoiden tunteminen. 
Väestöä ja sen myötä eri viranomaisia on henkilömääräisesti Pohjois-Suomessa muuta maata vähemmän. Toimijoiden määrä on silti sama. Pohjoisessa ihmiset tuntevat toinen toisensa ja kaksi kertaa vuodessa toteutettavissa harjoituksissa toimijat ovat pitkälti samoja. On totuttu toimimaan yhdessä ja toimintamallit ovat vakioituneet sekä hioutuneet alueen erityispiirteet huomioiviksi. Näitä malleja esimerkiksi tilannekuvan muodostamisessa on käytetty myös todellisissa tilanteissa kuten esim. Lapin kevättulvissa ja Kainuun tykkylumen aiheuttamissa haasteissa.  

Paikallispuolustajien tehtävät ovat monipuolisia ja vaativia

Paikallisjoukkojen tehtävien kirjo on laaja sisältäen joukkojen perustamisen, kohteiden suojaamisen, erikoisjoukkojen vastaisen toiminnan ja erilaiset taistelutehtävät sekä viranomaisyhteistyön. Näiden tehtävien toteuttamiseen tarvitaan aiemmin mainittua paikallistuntemusta ja myös kokemusta. Paikallisjoukkojen reserviläistehtävät ovat pitkän oppimis- ja harjaantumispolun takana. Monipuolisten ja vaativien tehtävien vaikeuskerrointa lisäävät Pohjois-Suomen haastavat olosuhteet. 

Paikallisjoukot ja paikallispuolustus luovat perustan muiden joukkojen toiminnalle. Paikallispuolustuksen voi ajatella olevan eräänlainen vihreä matto, jonka päällä muut joukot operoivat ja joka omalta osaltaan varmistaa yhteiskunnan toimivuuden. Reserviläiselle paikallispuolustuksen tehtävät ovat monipuolisuuden, merkityksen ja myös vaativuuden takia motivoivia. Oma joukko ja ihmiset tulevat tutuksi kertausharjoituksissa ja myös esimerkiksi Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) järjestämien koulutustapahtumien kautta. 
Paikallispuolustus tarjoaa reserviläiselle mahdollisuuden hyödyntää omaa siviiliosaamistaan, joka myös hyödynnetään paikallispuolustuksen henkilöstöä sijoitettaessa. Reserviläisten rooli paikallispuolustuksen onnistumisessa onkin ratkaiseva. Joukon osaaminen hyödyttää paitsi puolustusvoimia, mutta myös muita viranomaisia ja ympäröivää yhteiskuntaa erilaisissa häiriötilanteissa. 

Mikäli kiinnostuit paikallisjoukkojen toiminnasta Pohjois-Suomessa, niin ole yhteydessä omaan aluetoimistoosi Joensuussa, Oulussa tai Rovaniemellä. Aluetoimisto antaa lisäinformaatiota ja kertoo toiminnan eri mahdollisuuksista.

Pohjoinen 2/2021 -paikallispuolustusharjoituksen johtaja
Jääkäriprikaatin apulaiskomentaja, eversti Jukka Kotilehto